BIR imponerer igjen

På fjerde året imponerer BIR med gode revisjonsresultater for plastemballasje. Dermed viser de at det er mulig for storby-områder å være best i klassen til å kildesortere ren plastemballasje.

Rapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering

28.06.2022 av Grønt Punkt Norge

Rapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Rapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Her er de best på å kildesortere mest 

05.06.2022 av Grønt Punkt Norge

Her er de best på å kildesortere mest 

Her er de best på å kildesortere mest 

EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

02.06.2022 av Grønt Punkt Norge

EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

EU: Nye felles emballasjemerker kan bli lovpålagt 

Ved å resirkulere plastemballasjen reduserer vi klimagassutslippene våre med 72 300 tonn CO2-ekvivalenter

02.06.2022 av Grønt Punkt Norge

Ved å resirkulere plastemballasjen reduserer vi klimagassutslippene våre med 72 300 tonn CO2-ekvivalenter

Ved å resirkulere plastemballasjen reduserer vi klimagassutslippene våre med 72 300 tonn CO2-ekvivalenter

Norge på gjenvinningstoppen

Norge ligger på plastreturtoppen i Europa. Ifølge PlasticsEurope sin rapport «PlasticTheFacts» er Norge best på materialgjenvinning av all slags plast og på sjetteplass når det kommer til plastemballasje.

Her produserer de 159 000 tonn returkartong i året

Sammen med Tine og Elopak har Grønt Punkt Norge vært hos Fiskeby Board AB, for å vise hvordan norsk drikkekartong blir til ny kartongemballasje. Fiskeby har også spennende planer for fremtiden.

Rekordhøy gjenvinning av emballasjekartong

Aldri før har det blitt rapportert bedre materialgjenvinningsgrad for emballasjekartong. Rapporteringen for 2021 viser at 68,4 prosent har blitt materialgjenvunnet.

Er plastgjenvinning bare en myte?

Den internasjonale dokumentaren «Gjenvinningsmyten» stiller viktige spørsmål knyttet til grønnvasking, sporbarhet av plast og hva som skjer med plasten som kildesorteres. Heldigvis er ikke dette norske forhold.

Hvor ender plastemballasjen du sorterer?

All plastemballasje du kildesorterer og som går inn i Grønt Punkt Norge-systemet, blir sendt til finsortering. Fra sorteringsanlegget sendes plasten videre til materialgjenvinning på plastfabrikker i Europa.

Hva gjør plastemballasjen gjenvinnbar?

For at husholdningsplast kan resirkuleres til ny plast, er vi avhengig av flere. Deg som kildesorterer, bedriftene som har laget emballasjen, gjenvinningsteknologien og markedet for resirkulert råvare.

Ønsker du å bli medlem?

Innmeldingsguiden hjelper deg å finne rett medlemskap. Tre enkle steg og vi finner hvilke avtaler din bedrift skal ha.