Bransjeavtalene (1994-2017)

De opprinnelige bransjeavtalene mellom næringslivet og Miljøverndepartementet ble inngått i 1994/95, og ble revidert og fornyet i 2003. 

En av endringene var krav til at emballasjen skal være optimert, i motsetning til tidligere hvor det var fokus på kun minimering. Optimering betyr at emballasjen skal være slik at man bruker tilstrekkelig materiale til at produktet er beskyttet, men ikke mer enn nødvendig.

Bransjeavtalen ble 1. september 2017 erstattet av kapittel 7 i avfallsforskriften (ofte kalt emballasjeforskrift), hvor Grønt Punkt Norge har søkt om godkjennelse som returselskap på plastemballasje, EPS og emballasjekartong. Drikkekartong er dekket av drikkevareforskriften.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?