Bransjeavtalene (1994-2017)

De opprinnelige bransjeavtalene mellom næringslivet og Miljøverndepartementet ble inngått i 1994/95, og ble revidert og fornyet i 2003. 

En av endringene var krav til at emballasjen skal være optimert, i motsetning til tidligere hvor det var fokus på kun minimering. Optimering betyr at emballasjen skal være slik at man bruker tilstrekkelig materiale til at produktet er beskyttet, men ikke mer enn nødvendig.

Bransjeavtalen ble 1. september 2017 erstattet av kapittel 7 i avfallsforskriften (ofte kalt emballasjeforskrift), hvor alle returselskapene som inngår i Grønt Punkt Norge medlemskapet er godkjent som returselskap av Miljødepartementet. All engangs drikkevareemballasje er dekket av drikkevareforskriften.