Våre ansatte og våre avdelinger

Grønt Punkt Norge AS består av 23 ansatte. Selskapet er organisert i fire avdelinger: Administrasjon - økonomi, Medlemskap, Innsamling - gjenvinning og Kommunikasjon i tillegg til stab. Selskapet ledes av administrerende direktør.

Administrasjon - økonomi

Har ansvar for overordnet økonomistyring, budsjettering, og administrative forhold.

Medlemskap

Avdelingen har ansvar for å administrere finansieringen av returordningene, yte service ovenfor medlemmer og verve nye.

Innsamling - gjenvinning

Ansvar for innsamling og gjenvinning av kartong og plastemballasje. Hver fagansvarlig har dessuten ansvar for spesielle markeder eller materialfraksjoner.

Stab - utvikling

Stab/utvikling er ansvarlig for analyser, kompetansebygging og kontakt med viktige interessenter.

Kommunikasjon

Har ansvar for utforming og gjennomføring av bedriftens kommunikasjonstrategi- og tiltak. Tiltak utvikles i tett samarbeid med Innsamling og gjenvinning og Medlemskap.

Fant du det du lette etter?