Mål og bakgrunn

Vårt mål er at alle bedrifter i Norge skal ta sitt miljøansvar for emballasje gjennom Grønt Punkt Norge-systemet.

Mål

I avtalene med miljømyndighetene har vi påtatt oss å redusere miljøbelastningene emballasje medfører. Denne forpliktelsene har vi forvaltet i mer enn 20 år. 

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Våre hovedmål er at alle skal kjenne til og delta i returordningene, og at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. 

illustrasjon for våre  mål
illustrasjon for vår bakgrunn

Bakgrunn

På midten av 90-tallet ble det inngått avtaler mellom Miljøverndepartementet (nå KLD) og norsk næringsliv. I disse avtalene tar næringslivet et utvidet produsentansvar for all emballasje. Avtalene setter konkrete mål for materialgjenvinning og energiutnytting. På bakgrunn av disse avtalene ble egne selskaper for hvert materialslag etablert for å oppfylle de forpliktelsene næringslivet hadde inngått.

Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).

Syklus (Syklus Glass AS og Norsk Metallgjenvinning AS) og Norsk Resy AS (bølgepapp) drifter sine egne returordninger.

Se bransjeavtalene her

Eiere

Grønt Punkt Norge AS eies av selskapene for de forskjellige materialslagene. Det vil si Syklus Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Les mer om våre eiere og vårt styre her

illustrasjon for våre eiere

Fant du det du lette etter?