Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

19 115
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Drikkekartong til skoler og barnehager

754
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2 224
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

87%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

164 302
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Ordinær plastemballasje inkl. landbruk iht. bransjeavtalen

Standard plastemballasje husholdning

95 295
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje næringsliv

54 883
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Eks. landbruksplast

Standard plastemballasje landbruk

14 124
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

7 240
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

49 534
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?