Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

19 588
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

92%

Drikkekartong til skoler og barnehager

737
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2 102
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

86%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

159 523
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

92 523
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Netto. Av det som samles inn fra forbruker, utnyttes 80,5% til nye produkter.

Standard plastemballasje næringsliv

67 000
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

8 643
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

49 071
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?