Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

19 824
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

91%

Drikkekartong til skoler og barnehager

748
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

1 976
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

86%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

156 682
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

90 876
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Netto. Av det som samles inn fra forbruker, utnyttes omlag 80% til nye produkter.

Standard plastemballasje næringsliv

65 806
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

8 611
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

47 980
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?