Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

19 543
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

88%

Drikkekartong til skoler og barnehager

861
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

1 519
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

138 887
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

77 777
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Netto. Av det som samles inn fra forbruker, utnyttes omlag 80% til nye produkter.

Standard plastemballasje næringsliv

61 110
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

9 421
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

47 082
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?