Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

20 066
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

88%

Drikkekartong til skoler og barnehager

785
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Engangs drikkevareemballasje i plast

1 262
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

78%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

135 066
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

72 936
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje næringsliv

72 936
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

8 860
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

45 245
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?