Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

20 182
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

83%

Drikkekartong til skoler og barnehager

794
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

93%

Engangs drikkevareemballasje i plast

1 096
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

70%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

134 632
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

72 701
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje næringsliv

61 931
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

90.96%

EPS

8 860
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

43 516
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?