Fakta og tall

Nøkkeltall - rapportert til Miljødirektoratet den 28. mars

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.

Drikkekartong

20 180
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

77%

Drikkekartong til skoler og barnehager

798
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

93%

Engangs drikkevareemballasje i plast

930
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

73%

Samlerapport plastemballasje (husholdning og næring)

132 300
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

71 442
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje næringsliv

60 858
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

95.9%

EPS

5 400
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4 500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

41 340
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?