Fakta og tall

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

Drikkekartong

18893
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Drikkekartong til skoler og barnehager

746
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2831
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

88%

Samlerapport plastemballasje

168891
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Ordinær plastemballasje inkl. landbruk iht. bransjeavtalen

Standard plastemballasje husholdning

97957
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* De sorteringsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med forplikter seg til at en høy andel av den norske plastemballasjen går videre til materialgjenvinning. I 2016 var resultatet 80,7%.

Standard plastemballasje næringsliv

57139
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* * Eks. landbruksplast

Standard plastemballasje landbruk

13795
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

7448
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

5000
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

51067
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?