Fakta og tall

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

Drikkekartong

19115
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

94%

Drikkekartong til skoler og barnehager

754
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2224
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

87%

Samlerapport plastemballasje

164302
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Ordinær plastemballasje inkl. landbruk iht. bransjeavtalen

Standard plastemballasje husholdning

95295
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje næringsliv

54883
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Eks. landbruksplast

Standard plastemballasje landbruk

14124
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

7240
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

49534
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?