t0fs7hszczjan4ncpeqs.jpg

Vi kildesorterer gjerne, men dropper ikke fly og kjøtt

Hva er det nordmenn faktisk gjør for å ta hensyn til miljøet? Kildesortering topper lista, mens færre flyreiser, mindre kjøttforbruk og kjøp av brukte produkter er på bunn.

Hva er det nordmenn faktisk gjør for å ta hensyn til miljøet? Kildesortering topper lista, mens færre flyreiser, mindre kjøttforbruk og kjøp av brukte produkter er på bunn.

Grønt Punkt Norge har spurt nordmenn om hvilke hensyn de tar til miljøet i sitt daglige liv. I undersøkelsen som er gjennomført av Kantar Media, svarer 84 prosent at de kildesorterer jevnlig.

– Det er utrolig positivt at så mange anser kildesortering som et viktig klimatiltak. Det er noe vi enkelt kan gjøre hver eneste dag. Det krever heller ikke spesielt mye av oss, samtidig som det har en helt klar effekt, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Leverer gjerne klær til gjenbruk

Det nest mest populære miljøtiltaket er å levere klær og møbler til gjenbruk.

– Vi ser at volumene både på klær og møbler øker. Vi opplever at folk er mer bevisste på å levere det de selv ikke trenger eller har bruk for lenger, sier Arnt-Willy Hjelle som er bærekraftsansvarlig i Fretex.

I 2018 samlet de inn 21.200 tonn klær, en økning fra året før da 18.500 ble levert inn.

Her er lista på hva folk svarte på spørsmålet «Hva av følgende gjør du av hensyn til miljøet/klimaet?»

 1. Kildesorterer jevnlig (84%)
 2. Leverer klær/møbler til gjenbruk (71%)
 3. Begrenser innkjøp (49%
 4. Går, sykler, reiser kollektivt i stedet for med bil (40%
 5. Spiser mindre kjøtt (27%)
 6. Begrenser vannforbruk og oppvarming hjemme (27%)
 7. Begrenser antall flyreiser/avstår fra å fly (22%)
 8. Kjøper brukte klær/møbler (22%

Velger de «enkle» tiltakene

Selv om det gleder Grønt Punkt Norge at kildesortering topper lista, er det overraskende at ikke flere velger å kjøpe brukt og begrense flyreiser og kjøtt. Trolig velger mange de enkle tiltakene, som ikke påvirker eller endrer livet i like stor grad.

Samtidig tyder innsamlingstallene til Grønt Punkt Norge at enkelte skryter på seg at de er litt flinkere til å kildesortere enn de egentlig er.

– Vi vet at bare 1 av 3 plastemballasjer havner i plastinnsamlingen. Så selv de som sier at de kildesorterer kan nok de fleste bli litt flinkere til å gjøre det systematisk, sier Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Unge dropper bil og kjøtt

Undersøkelsen viser imidlertid at det er forskjell i hvilke hensyn man er villig til å ta, avhengig av alder og om du har barn.

Unge uten barn er langt mer villig til å droppe bilen, spise mindre kjøtt og kjøpe brukt. Men heller ikke de er så veldig villig til å kutte ut flyturen.

– Vi opplever at de yngre stadig blir flinkere og mer bevisste til å kjøpe brukt. Men folk er helt klart flinkere til å levere inn enn til å handle i våre bruktbutikker. Det er en positiv trend at stadig flere kjøper brukt, men vi skulle gjerne sett en brattere salgsutvikling, sier Arnt-Willy Hjelle i Fretex.

Her er lista på hva folk under 45 uten barn svarte på spørsmålet «Hva av følgende gjør du av hensyn til miljøet/klimaet?»

 1. Kildesorterer jevnlig (78%)
 2. Leverer klær til gjenbruk (68%)
 3. Går, sykler, reiser kollektivt i stedet for med bil (56%)
 4. Begrenser innkjøp (53%)
 5. Spiser mindre kjøtt (41%)
 6. Kjøper brukte klær/møbler (31%)
 7. Begrenser vannforbruk og oppvarming hjemme (28%)
 8. Begrenser antall flyreiser/avstår fra å fly (25%)

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar Media på oppdrag fra Grønt Punkt Norge i perioden 25. januar til 7. februar.

Undersøkelsen har 1252 respondenter landsrepresentativt. 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje