Vellykket kompostering av PLA-glass.

20.05.2019 | Nyhetsbrev

Øyafestivalen serverer ca. 300 000 drikkeenheter hvert år, og valgte i fjor et nedbrytbart alternativ til plastglassene laget av fossil plast. Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS) tok på seg oppgaven å kompostere glassene og teste nedbrytningsprosessen.

Musikkfestivalens valg av drikkeglass falt på plastmaterialet PLA, som er en nedbrytbar plasttype under kontrollerte forhold. Siden festivalen er et lukket arrangement som foregår på et begrenset område, var det mulig å ha god kontroll på både sortering av glassene og ikke minst innsamlingen av dem.

 

Fungerte under kontrollerte forhold

SIMAS tok på seg oppgaven å kompostere glassene fra Øyafestivalen og dokumentere hvordan nedbrytingen foregikk. De tok imot 4,2 tonn med ølglass som var stablet sammen og presset i baller.

 


Dagny Karin Ugulsvik Alvik, kvalitetsleder for SIMAS

 

Resultatet viser at glassene brytes ned ved rankekompostering - altså ved å legges med kompost i hauger hvor man passer på at det er god tilgang på luft, forteller Dagny Karin Ugulsvik Alvik som er kvalitetsleder for SIMAS.

Under rankekompostering frigjøres varme, og det kan være over 60 grader inne i selve komposthaugen - noe som tilrettelegger de riktige forholdene for at PLA skal kunne brytes ned.

Slik foregikk prosessen da SIMAS testet hvordan glassene fra festivalen ville brytes ned på best mulig måte:

 

Dag null:

Glassene er kvernet opp og blir lagt sammen med biologisk tørket biomasse og hage- og parkavfall.

 

 

En uke:

Etter en uke var teksturen i glassene morkne og kunne rives fra hverandre.

 

 

Fire uker:

Etter en måned i rankekompostering med over 55 grader kunne man ikke skimte spor av glassene med det blotte øyet.

 

 

10 uker:

Ranken ble vendt igjen, og ved sikting var det ikke mulig å se spor av PLA i sikteresten.

Våre erfaringer tilsier at det går helt fint å kompostere PLA i standard rankekompostering også i Norge midtvinters, oppsummerer Ugulsvik Alvik.