Utfordringer for mange kommuner og IKS-er knyttet til kvalitetskriterier

20.01.2014 | Nyhetsbrev

En oppsummering av fjorårets kvalitetsrevisjoner viser at gjennomsnittlig forurensning var 15,2 prosent. Dette er en økning fra 13,8 prosent i 2012.

En oppsummering av fjorårets kvalitetsrevisjoner viser at gjennomsnittlig forurensning var 15,2 prosent. Dette er en økning fra 13,8 prosent i 2012.

Fordelt på de tre ulike ordningene; henteløsning i sekk, bringeløsning og optisk sortert er forurensningene henholdsvis 15,4 prosent, 18,1 prosent  og 9,8 prosent.

Selv om optisk sortert for tiden viser den beste kvalitet, noe som i hovedsak skyldes frasortering av feilsorterte poser i Oslo, er henteordning i blank sekk fremdeles den løsning som gir best kvalitet fra innbyggerne.

Revisjonene i 2013 har avdekket betydelig mengde næringsplast som i hovedsak antas å komme fra gjenvinningsstasjoner. Tallene viser at mange kommuner og IKS-er fortsatt har en stor utfordring med å legge til rette for gode ordninger med kvalitetssystem for alle ledd i verdikjeden, spesielt ved gjenvinningsstasjoner, omlasting og pressing.

God informasjon og merking på sekker og beholdere er også viktig. Grønt Punkt vil fortsatt bidra med nasjonale kampanjer og tiltak samt gi støtte til lokale tiltak som kan forbedre kvaliteten.