Flasker med klor.

Tips til sortering av ‘farlig’ og ‘giftig’ avfall

Sortering: hva kan sorteres hjemme og hva må leveres på gjenvinningsstasjon?

Kan sorteres gjennom returordningen for plastavfall i hjemmet:
Rengjøringsmidler og andre produkter som for eksempel spylervæskekanner og tennvæskekanner som har merket «Helsefare», «Miljøfare» eller “Etsende”, sorteres i plastinnsamlingen hjemme. Det samme gjelder “Brannfarlig” og “Kronisk helsefare”, men når det gjelder disse to er det viktig å merke seg signalordet ADVARSEL.

 

                 Flasker og dunker med disse symbolene kan sorteres i hjemmet.

 

Alle flasker og dunker som sorteres skal være helt tomme og drypptørre. Er du i tvil, eller mener ditt produkt ikke bør gå i innsamlingen så er det bedre å levere for mye som farlig avfall enn for lite.

Gjelder ikke plastsorteringen i hjemmet:
Emballasje for farlig avfall som er merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig sorteres ikke gjennom returordningene vi har i hjemmet.

Emballasje som er merket kronisk helsefare eller brannfarlig og har signalordet FARE må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje