Tenk smart, miljøvennlig og lønnsomt med Grønt Punkt Norge på LinkedIn

01.06.2017 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt Norge er på LinkedIn for å vise norske bedrifter at mer bærekraftig bruk av emballasje er fremtiden. For bedrifter som følger med i timen, kan det til og med være store gevinster å hente.

Grønt Punkt Norge er på LinkedIn for å vise norske bedrifter at mer bærekraftig bruk av emballasje er fremtiden. For bedrifter som følger med i timen, kan det til og med være store gevinster å hente.

Ta grep om fremtiden
- Det er en dårlig strategi å bare vente og se hva som skjer i fremtiden. Da havner du fort i bakleksa med hensyn til både myndighetenes krav og kundenes forventninger, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. - Blant annet vet vi at det kommer tøffe klimakrav fra EU frem mot 2030, og disse må norske bedrifter oppfylle. Dessuten vet vi at kunder i stadig større grad tar hensyn til miljøet når de skal velge mellom ulike produkter, og dette er noe vi tror kommer til å forsterke seg de neste årene.

Tenk i sirkler
Grønt Punkt Norge vil spesielt fokusere på sirkulærøkonomi på LinkedIn. Sirkulærøkonomi er kort fortalt alt som «bruk og kast» ikke er. Den litt mer kompliserte forklaringen er at i en sirkulærøkonomi forblir emballasjen en ressurs selv om den ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål. Enten ved at den enten resirkuleres eller omskapes til et nytt bruksområde. Materialgjenvinning er et ypperlig eksempel på et slikt tiltak. Men også i bedriftsmarkedet er det mye å hente på å tenke i sirkler når det gjelder hvilken type emballasje man bruker, og hvordan man behandler den.

«Vi vil at norske bedrifter skal oppdage mulighetene de har til å skape gode, lønnsomme ressurssirkler i sin egen virksomhet. Vi er opptatt av å vise dem at dette ikke primært handler om å ‘være grønn’, men om å tenke smartere og mer effektivt omkring sin egen emballasjebruk og på den måten oppnå positive økonomiske effekter. Nå håper vi at fremoverlente bedriftsledere kjenner sin besøkelsestid og følger Grønt Punkt Norge på LinkedIn.»

På LinkedIn vil Grønt Punkt Norge i tiden fremover vise en rekke spennende caser fra bedrifter som allerede har tatt grep, og gi råd og veiledning til andre om hvordan de kan utnytte de mulighetene de har.

Av Arve Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt Norge

Følg oss på LinkedIn

Se hvem Grønt Punkt Norge er på bare 3 minutter:

 

Tenk smart, miljøvennlig og lønnsomt med Grønt Punkt Norge på LinkedIn

Mer bærekraftig bruk av emballasje er fremtiden. Det kan til og med være store gevinster å hente.