Ta samfunnsansvar i din bedrift

06.09.2017 | Nyhetsbrev

Vurderer din bedrift å satse mer på samfunnsansvar og vil dette lønne seg? Her er to viktige spørsmål alle bedriftsledere bør stille seg i følge Norges fremste ekspert på samfunnsansvar i næringslivet.

Samfunnsansvar i din bedrift?

Samfunnsansvar kan øke lønnsomheten og konkurransekraften hos bedrifter, men det må selvfølgelig gjøres riktig og ut i fra forutsetningene til hver enkelt bedrift. Førsteamanuensis Jacob Utgård ved Høyskolen Kristiania, er en av Norges fremste eksperter innen samfunnsansvar og han peker på to viktige spørsmål du som bedriftsleder bør tenke på.

 

1. Hvor har bedriften størst mulighet til å bidra til forbedringer for miljø og samfunn?

Svaret handler ofte om å jobbe med sine viktigste produkter og aktiviteter. Dette kan for eksempel være å sørge for at produktet eller tjenesten tilfredsstiller kundens behov så godt som mulig, og at total ressursbruk er minimert gjennom effektiv produksjon, økt levetid og optimaliserte gjenbruks- og gjenvinningsløsninger.

 

2. Hvordan kan bedriften tjene penger på å endre seg i bærekraftig retning?

Økt betalingsvilje fra kundene er en viktig årsak, men mange andre grupper setter også pris på samfunnsansvar. Grønne valg skaper stolthet hos egne ansatte og er viktig for andre interessenter som eiere og lokalsamfunn. Ikke minst er det også av interesse for media som følger bedriften fra sidelinjen.

 

Ikke for alle

Samfunnsansvar og bærekraftige løsninger gir et konkurransefortrinn, men i bransjer der pris er avgjørende og marginene lave, kan dette være vanskelig.

 

- I bransjer med tøff konkurranse og stort prisfokus, kan samfunnsansvarsarbeid være ulønnsomt på kort sikt, avslutter Utgård. - Dersom priskonkurransen er for tøff, er dette markedet ikke så attraktivt uansett, og da bør bedriften eventuelt vurdere å endre sin posisjon i markedet.

 

For mer informasjon om Jacob Utgård, se hans egen hjemmeside: http://jakobu.no/

 

Følg oss på LinkedIn

 

Gjennom Grønt Punkt Norge er våre medlemmer med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker råd og tips for hva din bedrift bør gjøre. Ring oss på 22 12 15 00 eller send en mail til post@grontpunkt.no.

 

Se hvem Grønt Punkt Norge er på bare 3 minutter:
https://youtu.be/n5haZQDe0j0