q0177ke8xnqh8u8ughnt.jpg

Se hvorfor sirkulærøkonomi er lønnsomt

Det er ikke lenger snakk om hvilken rolle du har i den sirkulære økonomien, men hvor stor rolle du har. Men hva er egentlig sirkulærøkonomi, og hvordan skal du forholde deg til den?

Det er ikke lenger snakk om hvilken rolle du har i den sirkulære økonomien, men hvor stor rolle du har. Men hva er egentlig sirkulærøkonomi, og hvordan skal du forholde deg til den?

EU definerer sirkulær økonomi som en økonomi hvor «verdien av produkter, materialer og ressurser blir opprettholdt i økonomien så lenge som mulig, og hvor avfall minimeres». For å si det på godt norsk: Sirkulærøkonomi er altså å ikke bare kaste ting når de er brukt, men heller se på hvordan de kan bli brukt om igjen.

EU presser på
Om du kanskje ikke har sirkulærøkonomi så høyt på agendaen i dag, kommer nye regler fra EU og våre egne miljømyndigheter til å gjøre det nødvendig om bare kort tid. EU-kommisjonen har allerede varslet at 75 prosent av alt emballasjeavfall skal gjenvinnes i 2030. Videre er det forventet at EU vil kreve at all ny emballasje skal designes med tanke på gjenvinning.

Virksomheter må med andre ord belage seg på å ta et helhetlig miljøansvar som ikke stopper når produktet har forlatt butikken eller lageret – enten de vil eller ei.

Tenk i sirkler
Sirkulærøkonomi for avfall handler om alt som skjer før ting i det hele tatt blir oppfattet som avfall. Det handler om materialbruk, produktdesign, forbrukerrettigheter og produktlevetid. Der man tidligere ofte tenkte lineært om produkter – de ble produsert, lansert og kassert – er man i dag mye mer opptatt av å tenke på smart ressursbruk og gjenvinning. Dette er ikke bare positivt for miljøet; sirkeltankegang kan også gi gevinster i form av kostnadsreduksjoner og mer effektiv logistikk. Se våre tre tips til smartere emballasje her.

En annen grunn til at det er smart å tenke i sirkler, er at det er et stadig viktigere element i kjøpsbeslutningen til forbrukerne, som i økende grad krever en miljøholdning fra produsenter og leverandører. Når det gjelder større anskaffelser og anbud i det profesjonelle markedet, er det ikke lenger bare et konkurransefortrinn å ta miljø- og samfunnsansvar – det er stadig oftere et krav for i det hele tatt å bli vurdert som leverandør.

Vi kan hjelpe deg
I Grønt Punkt Norge – og avfallsbransjen for øvrig – er vi glade for at det nå er bred aksept for vår tanke om at avfall ikke er søppel, men «ressurser på avveie». Hvert år sørger vi for at 400 000 tonn emballasje fra norske virksomheter blir samlet inn etter bruk, og at så mye som mulig av dette går inn i kretsløpet og får nytt liv. Vi har stor kunnskap og kompetanse på dette feltet og kan gi veiledning i hvordan du kan utnytte mulighetene i sirkulærøkonomien best mulig.

Et godt tips er å følge oss på LinkedIn og i andre kanaler for nyttig informasjon om sirkulærøkonomi og design for gjenvinning – og tilgang til de beste ressursene på disse områdene.

Ta gjerne kontakt med oss i Grønt Punkt for å få flere tips og råd om hvordan din bedrift kan tenke smart og miljøvennlig om emballasje. Ring oss på 22 12 15 00 eller send en mail til post@grontpunkt.no.

Av Terje Elvsaas, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt Norge

Følg oss på LinkedIn

Se hvem Grønt Punkt Norge er på bare 3 minutter:


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.