Rekordhøy gjenvinning av emballasjekartong

Rekordhøy gjenvinning av emballasjekartong

Aldri før har det blitt rapportert bedre materialgjenvinningsgrad for emballasjekartong. Rapporteringen for 2021 viser at 68,4 prosent har blitt materialgjenvunnet.

Årets rapportering av både emballasje- og drikkekartong viser gode og stabile gjenvinningstall, i tråd med kravene fra Miljødirektoratet.

 

Nye plukkanalyser for emballasjekartong

Tallene for materialgjenvinning av emballasjekartong viser rekordhøy gjenvinningsgrad for 2021. Til sammen ble 51 104 tonn emballasjekartong satt på markedet av Grønt Punkt Norge sine medlemmer. Av det ble 36 026 tonn – 70,5 prosent – kildesortert og sendt til materialgjenvinning. Resten ble kastet i restavfallet og fikk ikke muligheten til å gå inn i kretsløpet. Etter et fratrekk på tre prosent for fukt og prosesstap, ble til slutt 34 945 tonn – 68,4 prosent – materialgjenvunnet. Det er 13,2 prosentpoeng mer enn i 2020.

Forklaringen på at gjenvinningsgraden har økt så mye på ett år, handler ikke bare om at folk har blitt flinkere til å kildesortere kartongen sin.

– Vi har gjort nye plukkanalyser av fiberfraksjonen i kommunene vi har avtale med som viser at mer enn det vi tidligere har beregnet er emballasjekartong, sier Svein Erik Rødvik som er leder for gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge drifter innsamling og gjenvinning av emballasje- og drikkekartong på vegne av Norsk Returkartong.

All papp, papir, kartong og drikkekartong samles inn i en felles fiberfraksjon hos de fleste innbyggere i landet. Mange steder skilles drikkekartongen ut fra resten av fiberet, mens emballasjekartongen gjenvinnes sammen med bølgepapp og papir. Miljødirektoratet krever rapportering av gjenvinning av emballasjekartong for seg, og den beregnes derfor på bakgrunn av plukkanalyser.

– De nye analysene viser at det er mer emballasjekartong enn vi tidligere har beregnet. Derfor får vi en ekstra stor økning i år. Det er likevel viktig å bemerke at innsamlingen av kartong har økt jevnt de siste årene, så det har nok også sammenheng med at flere er flinkere til å sortere, sier Rødvik.

Gjenvinningsgraden for emballasjekartong de siste fire årene viser en positiv utvikling også etter at det er innført nytt målepunkt med fratrekk av fukt og prosesstap.

  • 2021: 68,4% (nytt målepunkt med fratrekk på 3 prosent)
  • 2020: 56,4 % (nytt målepunkt med fratrekk på 3 prosent)
  • 2019: 50,3 % (gammelt målepunkt uten fratrekk)
  • 2018: 48,9 % (gammelt målepunkt uten fratrekk)

LES OGSÅ:

Stabil innsamling av drikkekartong

For drikkekartong har innsamlingen og gjenvinningsgraden holdt seg stabil i 2021 sammenlignet med året før. Til sammen ble 16 845 tonn drikkekartong satt på markedet av Grønt Punkt Norge sine medlemmer. Av det ble 10 821 tonn – 64,2 prosent – kildesortert og sendt til materialgjenvinning. Etter et fratrekk på 6,8 prosent for fukt og prosesstap, ble til slutt 10 091 tonn – 59,9 prosent – materialgjenvunnet.

– For drikkekartong ligger vi akkurat på kravet til Miljødirektoratet. Så vi må fortsette det gode arbeidet med å motivere flere til å kildesortere. Vi er også spente på om endringen av reglene i Returkartonglotteriet hvor både enkeltkartonger og kubber kan vinne 100.000,-, kan bli med på å øke motivasjonen til kildesortering i 2022, sier Svein Erik Rødvik.

Gjenvinningsgraden for drikkekartong de siste fire årene viser en positiv utvikling med tanke på at det er innført nytt målepunkt med fratrekk av fukt og prosesstap.

  • 2021: 59,9 % (nytt målepunkt med fratrekk på 6,8 prosent)
  • 2020: 61 % (nytt målepunkt med fratrekk på 5,7 prosent)
  • 2019: 61,2 % (gammelt målepunkt uten fratrekk)
  • 2018: 54,5 % (gammelt målepunkt uten fratrekk)

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje