Pyrolyse av plast

29.08.2016 | Nyhetsbrev

Høye oljepriser fører til høye drivstoffpriser. Dette, kombinert med teknologisk utvikling gjør pyrolyse av plast om til drivstoff høyaktuelt.

Det er flere og flere firmaer som utvikler slik teknologi, og disse har et stort behov for plast. Pyrolyse til drivstoff kan være et godt alternativ til energiutnyttelse av plasten, men dette regnes ikke som materialgjenvinning.

Grønt Punkt Norge og mange kommuner/IKS har i det siste blitt kontaktet av norske representanter for firmaet Quantafuel. De har videreutviklet pyrolyse-teknologien slik at den nå er rimeligere, enklere og dermed mer anvendelig. De ønsker å sette opp anlegg flere steder i Norge for å lage drivstoff av blant annet brukt plast. Grønt Punkt ser dette som et interessant alternativ for plastemballasje som ellers ville gått til energiutnytting, men det er viktig å presisere at dette ikke regnes som materialgjenvinning iht. EUs definisjoner.

EUs avfallsdirektiv:
DIRECTIVE 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive), Article 3, avsnitt 17:
‘recycling’ means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;

Hva angår plastemballasje fra husholdninger har kommunene/IKS avtale med Grønt Punkt om håndtering av denne med en garanti på 75 prosent utsortert til materialgjenvinning. Quantafuel er innforstått med at denne returordningen for plastemballasje ikke skal erstattes med pyrolyse. Hva kommunene/IKS gjør med annen plast som ikke inngår i returordningen driftet av Grønt Punkt Norge er selvfølgelig opp til hver enkelt kommune/IKS.

Mulig forskningsprosjekt
Grønt Punkt mener teknologien er meget interessant. Derfor søkes det nå om midler til et forskningsprosjekt i samarbeid med bl.a. Quantafuel, ROAF, Norner, Nofima og Østfoldforskning samt en rekke store emballasjebrukere og emballasjeprodusenter, som skal se på muligheter for å videreutvikle teknologien. Målet er å lage nytt plastråstoff som kan brukes til å produsere ny emballasje i stedet for drivstoff gjennom pyrolyse. Lykkes dette har vi ikke bare kommet et stort skritt opp i avfallspyramiden, men også teknologisk ved å anvende «rest-plast» på en optimal og fornuftig måte.

Om Quantafuel i Teknisk Ukeblad