Prognose for plastemballasje 2013

20.01.2014 | Nyhetsbrev

Foreløpig prognose for innsamlings- og sorteringsresultat for plastemballasje for 2013 viser at det ble innsamlet og sendt ca 29 300 tonn fra norske kommuner til sortering i fjor.

En foreløpig prognose for innsamlings- og sorteringsresultat for plastemballasje for 2013 viser at det ble innsamlet og sendt ca. 29 300 tonn fra norske kommuner til sortering i fjor. Av dette ble 80,11 prosent utsortert og sendt videre til materialgjenvinning.

Dermed ser det ut til at vi havner på samme nivå tonnasjemessig som i 2012, men at andelen sortert ut til materialgjenvinning øker med noen tiendels prosent.

Arbeid med å redusere forurensningen

Den innsamlede mengden er omtrent på samme nivå som i fjor. Dette kan ha sammenheng med at få nye kommuner har kommet med og at enkelte større leverandører har gjort et betydelig arbeid med å redusere forurensningene i levert fraksjon.

To nye samarbeidspartnere

For 2014 forventes en noe økt mengde som sendes til sortering og med samme utsorteringsgrad på rundt 80 prosent. Plastemballasjen sendes nå til Swerec AB i Sverige og DELA GmbH i Tyskland som er kjent fra tidligere.

ALBA vant ikke frem ved anbudsutlysningen, men to nye samarbeidspartnere har kommet til for perioden 2014-2016. Disse er RELUX GmbH og EING Kunststoffverwertung GmbH, begge holder til nord i Tyskland. De to sistnevnte ikke bare sorterer, men produserer også råstoff og nye produkter av det innsamlede materialet.