Planlegger for norsk finsorteringsanlegg

Planlegger for norsk finsorteringsanlegg

Siden midten av 2020 har Plastreturs eiere utredet etablering av et finsorteringsanlegg for plast i Norge. Målet er å ta ansvar for plastemballasje nasjonalt i stedet for å være avhengig av europeiske anlegg.

I dag finsorteres og gjenvinnes plastemballasje fra norske husholdninger hovedsakelig i Tyskland, mens halvparten av plastemballasjen samlet inn fra industri, bygg, handel og landbruk gjenvinnes i Norge. Materialselskapet Plastretur har etter et forprosjekt, vedtatt å starte prosjektering av et eget norsk finsorteringsanlegg.

– Vi er sikre på at vi kommer til å bidra sterkt til å nå de nye kravene for materialgjenvinning, og kommer til å få en bedre nasjonal kontroll på plaststrømmene med et norsk anlegg. Det kommer også til å skape arbeidsplasser og bidra til å utvikle den norske industrien for sirkulær plastøkonomi, sa prosjektleder Bjarte E. Grostøl da han presenterte nyheten om anlegget på Grønt Punkt Dagen 17. november.

Støre-regjeringen har sterke ønsker om å legge til rette for utvikling av nye grønne verdikjeder, og mål om konkrete og målrettede tiltak for å sikre økt gjenvinningsindustri i Norge. Et nytt norsk anlegg for finsortering av plast vil være i tråd med dette.

Bjarte E. Grostøl

PROSJEKTLEDER: Bjarte E. Grostøl presenterte planene under Grønt Punkt Dagen. FOTO: Grønt Punkt Norge

Den europeiske kapasiteten på finsorteringsanlegg er allerede sprengt. I realiteten må det bygges 34 sorteringsanlegg i Europa for å sørge for tilstrekkelig sorteringskapasitet når EUs nye mål skal møtes. Norge har derfor ingen garanti for at norsk plastemballasje kan eksporteres for sortering i fremtiden.

– Vi har derfor tenkt at da må vi gjøre det selv i Norge og planlegger for å få etablert et sorteringsanlegg med stor kapasitet her. Økt nasjonal kapasitet på finsortering av plast er etter vårt syn avgjørende for Norges fremtidige miljøprestasjon, sier Bjarte E. Grostøl, som også sitter i styret til Plastretur og Grønt Punkt Norge.

Godt mottatt på Grønt Punkt Dagen

Planene om et norsk sorteringsanlegg ble godt mottatt under Grønt Punkt Dagen, blant annet av Handelens Miljøfond som har som ett av tre formål å bidra til 50 prosent materialgjenvinning av all plast i Norge.

– Basert på de rapportene som ligger til grunn for hvordan vi skal nå 50 prosent materialgjenvinning, så er det tommel opp til et stort finsorteringsanlegg for plast i Norge. Skal vi nå de nye kravene er det helt avgjørende at sorteringskapasiteten i Norge økes, sa fungerende fagsjef Lars Brede Johansen i Handelens Miljøfond fra scenen.

 

Eierne som beslutter bygging

Det er ikke endelig vedtatt å bygge anlegget, men etter prosjekteringen som skjer i løpet av vinteren og våren, skal saken tilbake til styrebehandling i Plastretur. Der vil det bli en endelig eierbeslutning på om det skal investeres eller ikke.

En forutsetning for etablering er imidlertid at norske miljømyndigheter legger til rette for riktige rammebetingelser slik at anlegget vil ha sikkerhet for tilstrekkelig tilgang av råstoff. En annen forutsetning er selvsagt at anlegget er konkurransedyktig på gate-fee og utsorteringsgrader.

– Prosjektet lar seg vanskelig realisere uten at den pågående forskriftsrevisjon ivaretar en tydeligere rolledeling og at rettferdige konkurranseregler blir ivaretatt og håndhevet, sier Bjarte E. Grostøl.

Slik anlegget er planlagt i dag, vil det være et 13 000 kvadratmeter stort bygg på en 50 mål tomt. Det vil være mellom 30 og 40 ansatte og anlegget skal ha en kapasitet på å håndtere 90.000 tonn i året, noe som innebærer 100 trailerlass per uke. Anlegget skal ta utgangspunkt i kjent sorteringsteknologi, og vil blant annet inneholde 30 NIR-maskiner.


Plastretur
Plastretur ble etablert i 1995 og har i 25 år tatt ansvar for å samle inn og gjenvinne norsk plastemballasje. Plastretur er ett av de fem returselskapene som eier Grønt Punkt Norge, som også har den daglige driften av Plastretur. Eierne i Plastretur er Dagligvarehandelens Miljøforum AS, NHO Mat &Drikke, Dagligvareleverandørenes Forening og Plastindustriforbundet/Norsk Industri.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje