gjjn3kgnadtjwublmztl.jpg

Påsken er høysesong for båtpuss: 100 000 båter skal på vannet

Påsken er høysesong for båtpuss når over 100 000 båter skal klargjøres for sommeren. Både båteiere og båthavnene har ansvar for at avfallet kastes og sorteres riktig. Grønt Punkt oppfordrer båtfolket til å bruke miljøstasjonene.

TENK PÅ MILJØET: Ifølge Båtlivsundersøkelsen 2012 er nesten 1,8 millioner nordmenn på sjøen i løpet av sommeren. I løpet av påsken skal minst 100 000 båter settes på vannet. Grønt Punkt og Kongelig Norsk båtforening oppfordrer båteiere tenke på miljøet når du pusser båt. Foto: Kongelig Norsk Båtforening

Ifølge Båtlivsundersøkelsen 2012 er nesten 1,8 millioner nordmenn på sjøen i løpet av sommeren. Vi har 752 000 fritidsbåter her i landet, mange av dem sjøsettes allerede i løpet av påsken. Da er det viktig at båten er pusset og klar. Minst like viktig er det at båteiere også tenker på miljøet når de pusser båt. Både farlig avfall, kjemikalier og andre materialer fra båtpussen må håndteres forsvarlig, slik at havnene ikke forurenses. Det er viktig at at all emballasje med restinnhold tømmes skikkelig før den kildesorteres.

Båtfolket blir mer miljøbevisste

– Rundt 100 000 båter ligger på opplagsplasser i marinaer og båthavner og skal settes ut i disse dager. Vi tar vårt ansvar for miljøet på største alvor. Vi har 240 båtforeninger over hele landet og de aller fleste av dem har egne miljøstasjoner der avfallet kan leveres. Vi samarbeider med kommunene, men har også egne avfallstasjoner, sier Reidar Kjelsrud, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Han mener at miljøbevisstheten blant båtfolket er økende og oppfordrer alle til å bruke filterduk under båten når de pusser. På den måten får man fanget opp avfallet fra båtpussen bedre, før man leverer avfallet på riktig sted.

– Slik får vi stoppet forurensningen som kommer fra bunnstoff. Båteiere er allerede flinke til å kaste kjemikalier og farlig avfall på en forsvarlig måte. Bruker du filterduk under båtpussen i tillegg, kommer vi enda lengre i arbeidet for å ta vare på miljøet, understreker han.

Svein Erik Rødvik som leder innsamling- og gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge, er glad for at KNBF jobber aktivt med god håndtering både av avfallet og emballasjen.

– Det er godt å se at båtforeningenen ser ut til å legge godt til rette for kildesortering. For å gjøre sorteringen enklere er det innført nye faremerker på emballasjen. Plastemballasje merket med helsefare, etsende eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen så lenge den er helt tom og tørr, mens annen emballasje som for eksempel er merket akutt giftig, gass under trykk, eller eksplosjonsfarlig fremdeles må leveres på miljøstasjoner og på avfallsmottak. Er du usikker på hvor du skal levere hva, kan du gå inn på sortere.no og finne svaret der, forklarer Rødvik.

Blir til nye produkter

Sorterer du riktig kan både plastemballasje, papir og kartong, metall og glass bli til nye produkter.

– Alt du leverer til gjenvinning sparer miljøet. I stedet for å produsere nye produkter kan vi bruke resirkulert materiale. Dette reduserer CO2-utslippet og sørger for at vi utnytter ressursene best mulig, sier Svein Erik Rødvik.

(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)

Kontaktperson Kongelig Norsk Båtforbund, generalsekretær Reidar Kjelsrud, mobil 92 02 03 85

Faresignalene hjelper deg å sortere emballasjen riktig

*Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer er emballasje som går i de vanlige returordningene for emballasje selv om produktene ved kassering klassifiseres som farlig avfall.

*I perioden 2010 – 2015 innføres gradvis nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Etter nytt regelverk skal faremerkene helsefare, miljøfare eller etsende gå i returordningene for emballasje:

Mer om emballasje og farlig avfall hos Grønt Punkt Norge

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.