Oppdater dine plastkunnskaper

29.08.2016 | Nyhetsbrev

Også denne høsten arrangerer Grønt Punkt både åpne og bedriftsinterne kurs for innsamlere i næringslivet.

På årets kurs er det mer fokus på plast og plastgjenkjenning i praksis. Deltakere oppfordres til å ta med prøver av plast, og det er satt av tid til diskusjon rundt problemstillinger man møter i hverdagen.

Åpne kurs:

Det avholdes to åpne plastkurs i høst og agenda for samtlige kurs er:

 1. Grønt Punkt generelt og Plastretursystemet spesielt
 2. Presentasjon av hvordan en gjenvinningsbedrift fungerer
 3. Besøk i fabrikk (gjelder Folldal-kurset)
 4. Krav, kvalitet, revisjon, rapportering, støtteordninger med mer i forbindelse med næringsavtalene
 5. Konkrete eksempler på hvordan det kan legges opp ute hos kunder, med diskusjon i plenum
 6. "Ta og føle på"-bolker med dybdekunnskap og diskusjoner innen hver plasttype:

 • Folie Handel og Industri – LDPE
 • PP-sekk og PP-folie
 • Hardplastemballasje- HDPE/PP/PS 
 • EPS –isopor
 • Landbruksplast
 • Eventuelt, dette tas også i og under kursets gang

Det er begrenset antall deltakere, så her må man være raskt ute.

 • 27.- 28. september: Folldal. Lunch til lunch, oppstart kl.1100.
 • 20. oktober: Gardermoen, kl.10 – 15.

Her melder du deg på et av kursene.

Bedriftsinterne kurs:

Bedriftsinterne kurs er en gylden anledning for bedriften å samle selgere, sjåfører og driftspersonell tilfelles forståelse og problemløsing. I en hektisk hverdag er det å ha en sosial samling på tvers av avdelinger veldig nyttig. Erfaringer viser at flere utfordringer (ikke bare plastrelatert) blir løst på slike kurs. Kurset kan eventuelt settes opp etter normal åpningstid, med litt mat og drikke til. Kurset tar mellom 3-4 timer.  Ønsker din bedrift ett internt plastkurs er det bare å ta kontakt med re@gpn.no for å avtale dette.