Nyttig å vite om hardplastemballasje

29.04.2014 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt Norge (GPN) har gjennom flere år arbeidet sammen med innsamlere for å øke innsamling av ulike typer hardplastemballasje. Hardplastemballasje er en fellesbetegnelse for forskjellige plasttyper.

Grønt Punkt Norge (GPN) har gjennom flere år arbeidet sammen med innsamlere for å øke innsamling av ulike typer hardplastemballasje. Hardplastemballasje er en fellesbetegnelse for forskjellige plasttyper; som eksempel: yoghurtbegre, kanner, brett, plantebrett inner-rør(bobiner) til blant annet landbruksfolie.

All annen hard plast som ikke er emballasje skal ikke i Grønt Punkts system. Eksempler på dette er paller av plast, transportkasser, avfallsbeholdere fra bygg og anlegg, plast stolper, leker og akebrett.

Kanner skal være tomme og drypptørre
I GPNs avtaler fremgår det at hardplastemballasjen skal være tom og drypptørr. Drypptørr vil si at kannen uten kork kan holdes opp ned i 2-3 sekunder, uten at det renner eller drypper noe ut av den. Dette er svært vanskelig å oppnå for oljekanner, derfor skal disse gå i en egen strøm.

Oljekanner
Oljekanner  skal være så tomme som mulig, leveres med korken på, og lagres i tette sekker og beholdere. Disse defineres derfor som farlig avfall og skal ved rapportering til GPN rapporteres særskilt. Oljekanner kan sendes til energiutnyttelse som egen fraksjon. Med riktig dokumentasjon er godtgjørelsen fra GPN  på 3500,- pr. tonn.

Kanner som inneholder produktrester
Kanner merket med: etsende, helseskadelig, irriterende, meget brannfarlig eller miljøskadelig inngår i GPNs system. Dersom disse inneholder produktrester, det vil si at de ikke er tomme og drypptørre, blir det definert som farlig avfall og må behandles deretter. Farlig avfall faller under Fylkesmannens ansvarsområde.

For at kunden skal ha fokus på at emballasjen er tom og tørr før den leveres inn, har GPN blant annet i siste Landbruksbrosjyre sagt at disse skal leveres ikke bare tomme og tørre, men også uten kork. På denne måten vil kunden ha fokus på at kannene er mest mulig tomme ved innsamling.

Med eller uten kork
GPN krever ikke i avtalene at korken skal være av, bare at emballasjen skal være tom og drypptørr. Men vi anbefaler likevel at kundene leverer flasker og kanner uten kork, da dette vil være med på å etterleve kravet om tomme og drypptørr emballasje.

Hva er deres ansvar?
Er dere innsamler av hardplast er det også et  krav at dere tar imot all hardplastemballasje gratis; alt fra brett til bobiner.
Dersom noe inneholder produktrester er det innsamlers ansvar å håndtere innkommende varer på en riktig og forsvarlig måte.

GPNs krav og oppfølging
Vi har nylig satt krav til fotodokumentasjon på hardplastfraksjonen, samt noen andre fraksjoner. Under revisjoner; varslede eller ikke, vil vi spesielt ha fokus på hardplastfraksjonen.

Vi håper dette er en nyttig informasjon rundt hardplast-fraksjonene. Skulle det være spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer om Hardplast