Nytt sorterings- og gjenvinningsanlegg i Norden

15.12.2016 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt har inngått samarbeid om sortering av plastemballsje på et nybygget anlegg hos Ekokem Gruppen i Finland.

Etter Swerecs mislighold av avtalen sorteres det ikke norsk plastemballasje fra husholdninger hos dem lenger. Vi har klart å få unna innsamlede mengder ved å øke volumet inn på de tyske anleggene vi har avtale med, og i tillegg har vi nå også inngått samarbeid med et nybygget anlegg i Finland, Ekokem Gruppen.

Ekokem har en lang historie. Opprinnelig ble det etablert for å håndtere farlig avfall, deretter utviklet selskapet seg og sommeren 2016 ble et helt nytt anlegg «The Circular Economy Village» åpnet i Riihimäki. En del av dette er «The Plastic Refinery». Her vil plast fra husholdningsavfallet i Finland, såvel som utsortert plastemballasje fra norske husholdninger, behandles. Anlegget sorterer, knuser, vasker og granulerer plasten. Dette selges deretter til plastindustrien som råmateriale og erstatter jomfrulig råmateriale

Målsetting med anlegget er først og fremst å håndtere det finske avfallet, men de har kapasitet til også å ta rundt 2000 tonn av det norske materialet. Les gjerne mer om The Circular Economy Village. Vi er her trygge på at vi har inngått samarbeid med en seriøs, trygg og transparent behandler av innsamlet husholdningsplast.

Ekokem er delvis eiet av den finske stat. Deres målsetting er å spare naturressurser og fremme sirkulær økonomi. Ekokem gruppen har nær 700 ansatte i Finland, Sverige, Danmark og Norge.