Nytt retursystem for drikkevareemballasje i metall

23.05.2013 | Nyhetsbrev

Første juli 2013 trer et nytt retursystem i kraft. Dette omfatter all drikkevareemballasje i metall som ikke er en del av dagens pantesystem.

Første juli 2013 trer et nytt retursystem i kraft. Dette omfatter all drikkevareemballasje i metall som ikke er en del av dagens pantesystem.

Det nye retursystemet vil driftes av Norsk Metallgjenvinning. Grønt Punkt Norge vil sikre og administrere finansieringen av retursystemet på samme måte som annen drikkevareemballasje uten pant.

En liste over medlemmene i Grønt Punkt som har inngått tilleggsavtale for avgiftsbelagt drikkevareemballasje, oversendes Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) den 15. i hver måned. Nye Grønt Punkt-medlemmer på denne lista får rett på rabattert miljøavgift fra og med den 1. i påfølgende måned. Reduksjonen i miljøavgift tilsvarende godkjent returandel vedtatt av Miljødirektoratet.

All emballasje utenfor pantesystemet
Fra og med 15. juni oversendes egen liste for drikkevareemballasje i metall. Tilleggsavtalen for avgiftsbelagt drikkevareemballasje dekker da all drikkevareemballasje utenfor pantesystemet: Glass- og metallemballasje, drikkekartong og plastemballasje.

  • Rapporteringen til Grønt Punkt gjøres fremdeles på felles skjema for all drikkevareemballasje.
  • Rapportering til TAD gjøres på eget skjema med disse kodene (koder for metallemballasje vil være på plass før 1. juli).


Uten tilleggsavtale?
Medlemmer i Grønt Punkt som har avgiftsbelagt drikkevareemballasje, men som ennå ikke har en slik tilleggsavtale, må signere denne senest 12. juni for å få rabatt på miljøavgiften fra oppstart av det nye systemet.

Derfor miljøavgift
I Norge er det miljøavgift til staten på drikkevareemballasje. Myndighetenes begrunnelse for miljøavgiftene er å hindre forsøpling og sikre høy innsamlingsgrad. Godkjente retursystem får reduksjon i miljøavgiften på drikkevareemballasje dersom de kan vise til høyere returandel enn 25 prosent. Avgiften reduseres i takt med stigende returandel, og ved returandeler over 95 prosent gis fullt fritak.

Informasjon om gjeldende returandel, miljøavgift og tollkoder, ligger på Grønt Punkts nettsider. Materialselskapene søker Miljødirektoratet om godkjent returandel innen 1. april hvert år. Informasjon om Miljødirektoratets vedtak om godkjent returandel blir kjent i siste halvdel av juni. Alle medlemmer med tilleggsavtalen får da umiddelbart beskjed per e-post.