Nye piktogrammer klare for bruk på emballasjen

Nye piktogrammer klare for bruk på emballasjen

Norge, og etterhvert hele Skandinavia, får ny merkeordning for avfall. De nye merkene tar utgangspunkt i de nyutviklede danske, og også i Sverige er det besluttet å ta i bruk disse merkene. Hovedtanken er at de samme merkene som brukes som piktogrammer på emballasjen, er de samme som på kildesorteringsløsningen hjemme, på jobben, på miljøstasjoner og søppelbøtter i de offentlige rom.

En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Dette vil hjelpe å nå Norges ambisiøse mål for gjenvinning. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet. På emballasjen har vi i mer enn 20 år anbefalt et merke med illustrasjon i gjenvinningstrekant, et særnorsk merke som til tider også har blitt meget lite og utydelig for forbruker. Vi ber om at disse nå erstattes med nye piktogrammer, etterhvert som ny emballasje produseres. Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet, og med de samme merkene på emballasjen som skal sorteres.

Felles merkesystem


Målet med de nye merkene er å etablere et felles Skandinavisk merkesystem hvor alle avfallstyper´s merker forsterkes og i tillegg kobles til en egen farge, noe som i dag varierer stort gjennom hele landet. En stor merverdi for alle vareprodusenter er selvsagt at all emballasje ment for det Skandinaviske markedet nå kan merkes likt. De nye norske symbolene er forsiktig omarbeidet fra det danske av Heyday/Goods, ett av Norges ledende designbyrå for emballasje, særlig med tanke på at de skal fungere bedre på små flater. Symbolene kan gi assosiasjoner til FNs bærekraftsmål, noe som gir dem en tilleggsverdi.

Prosjektet er godt forankret i alle ledd i bransjen, fra kommuner og interkommunale selskaper, til private innsamlere og leverandører. Det er utviklet 60 forskjellige avfallsmerker, inklusive alle emballasjetyper. Grønt Punkt Norge og materialselskapene har deltatt i utviklingsarbeidet i ressurs- og referansegruppe sammen med bl.a store medlemsbedrifter, Forbrukerrådet, Virke og Emballasjeforeningen. Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse etterfulgt av en workshop blant et stort utvalg av våre medlemmer ved årsskiftet hvor vi fikk gode innspill og det ble gjennomført noen korrigeringer av merkene. Ett av innspillene er behovet for fleksibilitet vareprodusent må ha for å kunne bruke merkene.

I dag står våre nye sider med hvordan emballasjen skal merkes klare. Vi presiserer at dette er første versjon av sidene og vi tar med glede imot innspill, ønske om presiseringer og annet som gjør at dette blir et nyttig verktøy.

Gå inn på de nye sidene her.

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.