waec2nq80t3foqve5zv6.jpg

Nye faresymboler gjør kildesortering enklere

Nå skal en reduksjon av antall faresymboler på emballasje også gjøre det enklere å kildesortere tomme malingsbokser, spylervæske og annen emballasje som har inneholdt farlige stoffer. På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.

Emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende kan kastes i returordningen hjemme dersom den er tom og tørr.

– Det er mange som ikke vet at emballasje merket med helsefare, etsende eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen. Så lenge emballasjen er tom og tørr, kan den gjenvinnes, forteller kommunikasjonsrådgiver Arve S. Martinsen i Grønt Punkt Norge.

Han påpeker likevel at langt fra alle produkter med faresymboler kan kastes i gjenvinningen. Emballasje merket akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare inngår ikke i returordningene for emballasje. Denne typen avfall skal leveres til kommunale mottaksordninger.

Sjekk merkingen og kast forsvarlig!

– For oss er det viktigste å sikre forsvarlig håndtering av all emballasje som har inneholdt farlige stoffer. Det er utrolig viktig at man ikke heller kjemikalier ut i naturen eller i kloakksystemet og forurenser på den måten, sier Martinsen.

Også Miljødirektoratet understreker at det er viktig å skille mellom farlig avfall og emballasjen til farlig avfall, foruten å kontrollere selve merkingen.

– Produkter med slik faremerking er som hovedregel farlig avfall, og skal sorteres ut og leveres som dette. Før du kaster emballasje i returordningen må du tenke på at den skal være tom og tørr og ikke ha produktrester igjen. Mange er flinke til å sortere ut det farlige avfallet, men analyser tyder på at en del fortsatt kastes i restavfallet, sier Pål Spillum, seksjonssjef i Miljødirektoratet.

Han forklarer at den nye faremerkingen innebærer like regler for klassifisering og merking over hele verden. Dermed er det enkelt å vite hvilke farlige egenskaper produktene har uansett hvilket land man er i.

– Regelverket kom til Norge allerede i 2010, men begynner først nå å bli synlig på produkter. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt, forteller Spillum.

Tidligere har fem faresymboler inngått i returordningen. Nå blir det bare tre symboler å holde styr på når du kildesorterer. Så lenge emballasje merket etsende, helsefarlig eller miljøfarlig og er tom, trenger du altså ikke gjøre annet enn å la den gå i kildesorteringsløsningen hjemme. Dette kan dreie seg om alt fra malingsspann og mørtel til spylevæskekanner.

Viktig å legge til rette

I løpet av fjoråret ble det samlet inn 29 300 tonn plastemballasje fra norske husholdninger. Dette er over 2000 tonn mer enn året før.Den kildesorterte plastemballasjen får nytt liv og sparer miljøet for bruk av nye ressurser.

– Dersom forbrukerne ikke vet hvor de skal kaste emballasjen, stopper jo kretsløpet. Derfor mener vi det er viktig å legge dette best til rette for forbrukerne. Merking av hvordan emballasje skal sorteres er viktig å få med på pakningen, sier Arve Martinsen.

Av Maren Bleskestad, Pressenytt

Faktabokser:

* I perioden 2010 til 2015 innføres gradvis nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Først nå begynner de nye symbolene å dukke opp i butikker.

* Etter nytt regelverk skal faremerkene helsefare, miljøfare og etsende gå i returordningen for emballasje.

* Det er viktig å påse at emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende er tom og tørr før den kildesorteres.

Hva er farlig avfall:

* Avfall som inneholder farlige stoffer over grenseverdiene for farlig avfall som er gitt i avfallsforskriften. Det kan f.eks. være løsemiddelrester, rester av maling, lim og lakk, avfall som inneholder kvikksølv, som sparepærer og lysstoffrør osv.

* For at avfallet skal bli forsvarlig håndtert, må det sorteres ut og leveres til mottak for farlig avfall.

* Farlig avfall fra husholdningene har kommunen ansvar for å ha et mottakstilbud hvor husholdningene kan levere farlig avfall gratis. De ulike kommunene kan ha ulike mottaksordninger – noen tilbyr henting hos husholdningene i tillegg til ubetjente og betjente mottaksstasjoner.

* Virksomheter som mottar og behandler farlig avfall skal ha tillatelse til dette.

Kilde: Miljødirektoratet

Eksempel på emballasje merket etsende, helsefarlig eller miljøfarlig, som går i returordningen hjemme:

* Malingbokser: Skal være tomt og penseltørt

* Mørtelbokser: (tomme og drypptørre)

* Spylervæskekanner (tomme og drypptørre)

* Veskemiddel som Klorin og Salmiakk (tomme og drypptørre)Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.