gn98pjwgvxeofrzfkstjrg.jpg

Ny norsk-svensk union

- Sammen står vi sterkere, sier Per Gjester i Grønt Punkt Norge (GPN). Han er ansvarlig for anbudsprosessen på den norske siden. Gjester forteller at svenskene er over dobbelt så store i volum når det gjelder innsamlet mengde plastemballasje som Norge. For et par år siden endret Sverige sin plastinnsamling og samler nå inn alle typer plastemballasje slik vi gjør i Norge.

- Sammen står vi sterkere, sier Per Gjester i Grønt Punkt Norge (GPN). Han er ansvarlig for anbudsprosessen på den norske siden. Gjester forteller at svenskene er over dobbelt så store i volum når det gjelder innsamlet mengde plastemballasje som Norge. For et par år siden endret Sverige sin plastinnsamling og samler nå inn alle typer plastemballasje slik vi gjør i Norge. Dette gjør at materialet vi tilbyr er likt, og det åpner opp for et godt samarbeid mellom Grønt Punkt Norge og svenske Förpacknings- og tidningsinsamlingen (FTI).

Krav om 80 prosent utsortert til materialgjenvinning

Anbudskonkurransen er distribuert direkte til 20 anlegg, deriblant anlegg i Tyskland, Sverige, England og Nederland. I tillegg er det satt inn annonser i flere internasjonale tidsskrifter.
- Det er et norsk-svensk krav til sorteringsanleggene at 80 prosent av den innsamlede plastemballasjen skal gå til materialgjenvinning, sier Gjester. Dette er et av de høyeste kravene i europeisk sammenheng. I 2010 ble over 83 prosent av plastemballasjen fra norske husholdninger utsortert til materialgjenvinning.

Direkte transport

I tillegg til anbudskonkurransen til sorteringsanleggene, vil det gå ut en egen tilbudskonkurranse på transport. Plastemballasjen vil fremdeles gå direkte fra kommunene og til sorteringsanlegget. I dag fraktes over 2/3 av den norske plastemballasjen til anleggene i Tyskland med tog. Det stilles også krav om returtransport, det vil si at man utnytter transport som ellers ville gått tom tilbake.

Dagens avtaler utløper 31.12.2011. Ny avtale skal være på plass i månedsskiftet september/oktober. Anbudsfristen går ut 4. juli.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.