Ny kommuneavtale for plastemballasje 2012-2014

16.11.2012 | Nyhetsbrev

Etter lange forhandlinger mellom Avfall Norge og Grønt Punkt har man nå kommet frem til en avtale med tilhørende kvalitetsveileder som anbefales av partene. Begge parter har vært opptatt av at innsamling av plastemballasje fra husholdningene skal bidra til bedre ressursforvaltning gjennom mest mulig høyverdig materialgjenvinning.

Etter lange forhandlinger mellom Avfall Norge og Grønt Punkt har man nå kommet frem til en avtale med tilhørende kvalitetsveileder som anbefales av partene. Begge parter har vært opptatt av at innsamling av plastemballasje fra husholdningene skal bidra til bedre ressursforvaltning gjennom mest mulig høyverdig materialgjenvinning.

De viktigste endringene er:

Avtalen:

  1. Godtgjørelsen økes fra 1100 kr/tonn til 1250 kr/tonn for 2013 og 2014
  2. Kommuner/IKS forplikter seg til å bli kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge
  3. Garanti fra GPN om at minst 75 % av innsamlet mengde, gitt at kvalitetskriteriene oppfylles, blir utsortert for videre materialgjenvinning.
  4. Avkortning i oppgjør etter kvalitetskontroll eller mottakskontroll hos sorteringsanlegg dersom forurensninger overskrider 10%.


Kvalitetsveilederen:

  1. Fokus på at emballasjeplasten skal være ren.
  2. EPS bør primært leveres til gjenvinningsstasjoner, da dette vil gi høyere materialgjenvinning av EPS. Hvis EPS samles inn sammen med annen husholdningsplast vil dette forringe kvaliteten. Tilsvarende gjelder for vednett.
  3. Forurensninger omfatter uønsket materiale, herunder næringsavfall samt annen gjenvinnbar plast som overskrider 5 %. Er det forurensninger under 5 % er kvaliteten godkjent, mellom 5 og 10 % skal tiltak vurderes, og over 10 % skal tiltak iverksettes og det vil bli foretatt avkorting i oppgjøret.


Grønt Punkt sender i uke 46 ut nye avtaler til signering. Utfylt avtale i 2 eksemplarer må være oversendt Grønt Punkt innen 31.12.2012 for at Grønt Punkt vil opprettholde henting av plastemballasje fra kommunene etter nyttår.

Avfall Norge og Grønt Punkt Norge håper endringene vil bidra til en kontinuerlig forbedring av kvaliteten på plastemballasje fra norske husholdninger som kan danne grunnlag for materialgjenvinning av plast til besparelser for miljøet.