Ny forbrukerkampanje

29.03.2017 | Nyhetsbrev

I disse dager ferdigstilles nye filmer. Denne gangen har vi valgt å fokusere på prosessen med å gjenvinne kartong og plast.

Vår helt, spilt av Odd Magnus Williamson har forstått viktigheten av å bruke ressursene flere ganger, men så har det dessverre ”gått han litt til hodet”. Isteden for å kildesortere og levere til gjenvinning, velger han å resirkulere alt i sitt eget hjem – til stor irritasjon for resten av familien.

Bilde av resirkulering

Vi har laget to 45 sekunders filmer som illustrerer gjenvinningsprosessen både for kartong og for plast – med sluttbudskapet: Ta det med ro. Hvis du kildesorterer, sikrer vi gjenvinning. I tillegg er det laget flere korte filmer som underbygger hovedpersonens enorme engasjement, som dermed nok blir resten av familiens store utfordring. Det er lagt stor vekt på bruk av humor og filmene er spilt inn i en dokumentarisk forn som gjør at man både kan fortelle en historie og bruke intervjuform.

Vi i Grønt Punkt Norge gleder oss til å vise filmene fra uke 14 både på kommersiell TV, på nett-TV og i sosiale medier og mener filmene er verdige etterfølgere etter fjorårets store suksess med Atle Antonsen.

Foreløpig kan du se den første filmen på våre Facebook-sider. Lik oss gjerne der.