Bård Vegar Solhjell presenterte i sin avfallsstrategi

Ny avfallsstrategi lansert

Miljøverndepartementet lanserte ny avfallsstrategi i dag. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell roste bransjen for å ha kommet langt og utvikle seg til en moderne næring.

Miljøverndepartementet lanserte ny avfallsstrategi i dag. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell roste bransjen for å ha kommet langt og utvikle seg til en moderne næring. I ny strategi ble tre hovedområder særlig fremhevet:

  1. Vi kan bli mye flinkere til å forebygge at avfall oppstår. Her ønsker MD bl.a. å styrke samt finne nye virkemidler for å redusere mengdene mat som kastes og etablere enda bedre returordninger for tekstiler.
  2. Vi kan gjenvinne enda mer enn hva som gjøres i dag. Her trekker MD spesielt frem mulighetene for i gjenvinne langt mer plast og ønsker seg ambisiøse mål for dette. I tillegg blir det kommunenes plikt å ta imot mer farlig avfall.
  3. Vi må svare og agere på nye utviklingstrekk i samfunnet. Vi passerer 1 mill fritidsbåter i Norge i år. En stor andel av de båtene som kasseres, vet vi ikke hvor ender. Det skal derfor etableres en ny returordning for disse. I tillegg fremmes et lovforslag som gir kommuner mulighet til å finansiere opprydding med kommunale avgifter.


Den nye avfallsstrategien bygger i stor grad på god dialog med bransjen. Grønt Punkt Norge ser frem til videre konstruktiv dialog både i avfallsbransjens kontaktforum som etableres og i videre forhandlinger med våre eiere om nye mål for plastinnsamling.

Les mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2013/ny-strategi-fra-avfall-til-ressurs.html?id=733162


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.