Nærmere full oppslutning om emballasjedugnaden

19.04.2013 | Nyhetsbrev

«Full oppslutning om emballasjedugnaden» er visjonen til Grønt Punkt Norge. I mars kunne Grønt Punkt Norge notere 5000 medlemmer. Medlemsveksten i 2012 var den største noensinne, med nesten 700 nye medlemmer.

«Full oppslutning om emballasjedugnaden» er visjonen til Grønt Punkt Norge. I mars kunne Grønt Punkt Norge notere 5000 medlemmer. Medlemsveksten i 2012 var den største noensinne, med nesten 700 nye medlemmer.

I løpet av fjoråret rapporterte våre medlemmer mer enn 445 000 tonn emballasje, som de betalte 289 millioner vederlagskroner for.

Ser en nærmere på de ulike emballasjeslagene, er det bølge- og massivpapp med mer enn 197 000 tonn og plastemballasje med drøyt 124 000 tonn som utgjør mesteparten av den rapporterte emballasjen. Ut fra tallene som rapporteres til Grønt Punkt, kan vi notere en dekningsgrad på drøyt 85 prosent når det gjelder emballasje som går gjennom retursystemet. Det er noen forskjeller mellom materialslagene, og størst potensiale er det på plastemballasje med en dekningsgrad på 76 prosent. For drikkekartong og glassemballasje er dekningsgraden i praksis 100 prosent.

Også flere kontrollmedlemmer

Rekken av kontrollmedlemmer øker også, og det nærmer seg nå 2000 virksomheter som på denne måten deltar i emballasjedugnaden. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at samarbeidet med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Svanen har gitt svært gode resultater.

At stadig flere offentlige virksomheter blir kontrollmedlemmer betyr også mye for medlemsveksten. Med nesten 80 kommuner, 10 fylkeskommuner og 8 fylkesmenn som kontrollmedlem, er dette et tydelig signal til deres leverandører om å ta miljøansvar. I 2012 genererte Grønt Punkt en rekke lokale pressesaker som har gitt positiv omtale for kommuner som på denne måten tar miljøansvar, samtidig legger press på dem som står utenfor.

Vi fortsetter dette arbeidet for å få det offentlige til å stille krav til sine leverandører, og tar nå kontakt med fylkesmenn og fylkeskommuner som per i dag ikke er kontrollmedlemmer.