Nå blir drikkekartongene enda mer miljøvennlige

19.01.2016 | Nyhetsbrev

Tine gikk for kort tid siden ut med en flott nyhet om at de i løpet av kort tid tar i bruk kartonger som er laget av 100% fornybare ressurser på alle sine 1,75 l melkeprodukter.

Dette er en spennende, ny og fremtidsrettet utvikling. Selve kartongen har selvsagt alltid vært laget av fornybar råvare. I 2014 gikk Tine over til korker på kartongene laget av plast fra fornybar råvare. Nå gjennomføres altså siste skritt hvor alle 1,75 l melkekartonger får belegg inni og utenpå kartongen laget av plast fra fornybar råvare.

For forbruker medfører dette ikke endring i resirkuleringsvaner. Kartongene skal skylles og leveres til gjenvinning i kommunens innsamlingssystem som før.

På Fiskeby Board hvor all utsortert drikkekartong materialgjenvinnes blir plasten foreløpig skilt fra kartongene i pulperen og brukes til energi på papirfabrikken. Men også her skjer det spennende forsøk med å skille ut og materialgjenvinne plasten som skilles fra drikkekartongene. Den nye, biobaserte plasten har samme oppbygging og samme smeltepunkt som tradisjonell plast fra fornybar råvare, og vil således ikke skape ugagn i en fremtid hvor alt på drikkekartongen materialgjenvinnes.