Miljøvern i praksis - kysten ryddes

15.08.2017 | Nyhetsbrev

Torsdag 17. august mellom 12:30 og 14:00 på No9 kaffe & platebar får du høre om noen av de prosjektene som er gjennomført med støtte fra Plastreturs miljøprosjekt.

Er du tilstede under Arendalsuka kan du torsdag få et innblikk i noen av de mange miljøprosjektene som foregår langs kysten. Da har Plastreturs Miljøprosjekt invitert noen av dem som har fått støtte til sine prosjekter til å fortelle om resultatene av de mange gode initiativene.

Arrangementet finner sted torsdag 17. august på No. 9 Kaffe & Platebar mellom 12.30 og 14.00. Sju ulike virksomheter vil fortelle hvordan de har jobbet rundt omkring langs kysten for å bidra til et bedre miljø. Du får høre fra Hold Norge Rent, Våre strender, Norges Dykkerforbund, Kystlotteriet, Naturvernforbundet i Kragerø – i tillegg til et mer eksotisk innslag; Opprydding Maldivene.

For mer informasjon – sjekk gjerne Plastreturs miljøprosjekt på Facebook. Her finner du både flotte bilder og film fra de mange prosjektene som har fått støtte rundt omkring.

Plastreturs miljøprosjekt - Eirik Oland
Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje i landet og er en av flere eiere av Grønt Punkt Norge. Plastreturs Miljøprosjekt gir årlig dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker å gjøre en ekstra innsats over hele landet mulighet til å søke midler til støtte. For å kvalifisere til å få støtte må prosjektet enten bidra til forebygging eller opprydding av plastforsøpling, kunnskapsoppbygging rundt plastforsøplingsproblematikk eller bidra til økt plastgjenvinning. De du møter på arrangementet på torsdag er noen av dem som har mottatt midler fra miljøprosjektet. Og denne gang er fellestrekkene plast og avfall i havet og langs kysten. Vi håper vi ser deg der.

Disse vil du høre mer fra:

Hold Norge Rent - Lise Gulbransen
Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Som et ledd i Hold Norges arbeid for å forebygge forsøpling og engasjere frivillige til opprydding, utvikler og distribuerer de ryddepakker med tilskudd fra Plastreturs Miljøprosjekt.

Våre strender - Roger Ehnebom
Pilotprosjektet «Våre Strender» fikk i 2016 støtte fra Plastretur. Prosjektets første fase, høsten 2016, bestod i nettverksbygging og kunnskapsinnhenting som et pilotprosjekt som en forberedelse til hovedprosjektet. I fase 2 tar de utgangspunkt i Arendal kommune og gradvis utvider fokuset til de andre kommunene som samarbeider rundt Raet Nasjonalpark.

Prosjektet er forankret i Med hjerte for Arendal, med Fremtiden i våre hender som vertskap for prosjektet. «Vi har en drøm om å skape en holdningsendring hos folk i lokalsamfunn til hva vi gjør med plastprodukter som ender opp i strandsonen. Når vi kommer til en strand der det flyter av søppel så er ofte ikke vår første tanke å begynne og rydde. Hvorfor er det ikke det?» spør de.

Norges Dykkerforbund - Sølve Stubberud
Norges Dykkeforbund feirer i år feire sitt 60 års jubileum og består av rundt 7400 medlemmer fordelt på 159 klubber. De har mottatt støtte for å fokusere spesielt på å få mer data om Skotteteiner. Prosjektet inngår i et forskningsprosjekt om omfanget av spøkelsesteiner og spøkelsesfiske som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet står bak.

Kystlotteriet - Sten Helberg
Kystlotteriet er en grasrotbevegelse sammensatt av entusiaster og strategiske samarbeidspartnere. Kystlotteriet består av engasjerte enkeltpersoner, hele familier, skoleklasser, barnehager, lag, foreninger og bedrifter som ønsker å gjøre noe med den marine forsøplingen som truer vår kyst. De ønsker veldig gjerne at barnehager og skoleklasser skal delta slik at man lærer de minste kunnskap og ansvar som i fremtiden verner om vår kystlinje

Naturvernforbundet i Kragerø - Wieger van Brunschot
Flere enn 25 plastbåtvrak har Naturvernforbundet i Kragerø samlet inn fra skjærgården så langt i sommer. Første sending med 6 båter skal innen kort tid sendes til Ecofiber for resirkulering!

FEE Norway - Bendikte Wrålsen
Våren 2017 gjennomfører FEE Norway og Grønt Flagg i samarbeid med Plastretur et prosjekt for å fremme strandrydding! Alle skoler og barnehager i nettverket vårt oppfordres til å delta på Strandryddedagen, eller å organisere egne strandryddekampanjer.

Opprydding Maldivene - Renee Sørensen
De siste tre årene har Sørensen bodd på øygruppen Maldivene på vinterstid. Her har hun jobbet som dykkerinstruktør. Som en del av turistindustrien på den lille øya Matushi, ser hun også baksiden av turismen – søppelfyllinger som flyter over av plastrester.

Miljøvern i praksis - kysten ryddes

Torsdag 17. august under Arendalsuka får du høre mer om noen av tiltakene som er gjennomført med støtte fra Plastreturs miljøprosjekt.