Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om innsamling av emballasjeavfall

05.10.2016 | Nyhetsbrev

Miljødirektoratet har nå levert sitt forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om emballasjeavfall til Klima- og miljødepartementet.

I beskrivelsen får det systemet vi har forvaltet i over 20 år kudos: Bransjeavtalene for emballasje har bidratt sterkt til å nå målene i EUs emballasjedirektiv. Miljødirektoratets forslag innebærer blant annet at returselskap for emballasje må godkjennes, at de får krav om å være landsdekkende og ta ansvar for emballasjen der den oppstår som avfall - både ute hos forbruker og i næringsliv.

Les Miljødirektoratets publisering her

Direktoratet roser materialselskapene for emballasje og måten produsentansvaret har vært ivaretatt på gjennom frivillige bransjeavtaler i mer enn 20 år. Dette har gitt gode gjenvinningsresultater og bidratt sterkt til at målene i EUs emballasjedirektiv er nådd.

Nye returselskap kan undergrave systemet
Videre uttrykker de en bekymring ved at nye returselskaper ikke er bundet av de gjeldende bransjeavtalene og Miljødirektoratet frykter at disse kan begrense seg til å samle inn de mest lønnsomme fraksjoner i deler av landet der innsamlingskostnadene er lavest. Dette undergraver systemet og er en trussel mot Norges oppnåelse av materialgjenvinningsmålene, skriver de.

Alle må være medlem
Intensjonen med den nye forskriften er å sikre like konkurransevilkår mellom returselskapene. Miljødirektoratet foreslår en godkjenningsordning og at alle som produserer eller importerer emballasje eller emballerte produkter, må være medlem i et godkjent returselskap.

Grønt Punkt Norge imøteser og bifaller intensjonen. Vi merker oss en del uklarheter som bringes tilbake til Miljødirektoratet umiddelbart. I tillegg vil si selvsagt være i nær dialog og tydelig bidragsyter når forslaget legges ut på høring av Klima- og miljødepartementet.