Med emballasjeoptimering høyt på agendaen

12.04.2013 | Nyhetsbrev

Under Orkla-paraplyen jobbes det kontinuerlig med temaet emballasjeoptimering. Lilleborg og Pierre Robert Group er to av merkevarene hvor emballasjens miljøpåvirkning har særlig oppmerksomhet.

Under Orkla-paraplyen jobbes det kontinuerlig med temaet emballasjeoptimering. Lilleborg og Pierre Robert Group er to av merkevarene hvor emballasjens miljøpåvirkning har særlig oppmerksomhet.

- Emballasjeoptimering handler om flere ting, blant annet effektiv produksjon, effektiv transport og lagring, og minst mulig luft på pallen samt å tilby hensiktsmessige distribusjonspakninger for butikk. Dette krever flere runder med testing og samarbeid med ulike interessentgrupper. Resultatet er ofte en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, sier Merete Nes, emballasjeutvikler i Lilleborg.

Lilleborg ønsker å lansere produkter som er optimale for hele verdikjeden. Miljømessig gevinst er viktig når Lilleborg jobber med emballasjeutvikling. All emballasje skal ha optimal vekt og utforming. Det betyr ikke nødvendigvis at det skal være minst mulig emballasje, da dette kan føre til skade og svinn på produkter, som igjen kan gi svært negative miljøkonsekvenser.

Lilleborg benytter gjenvunnet og gjenvinnbar emballasje i størst mulig grad. Med tydelig informasjon og merking på forpakningene er det også et mål å veilede forbrukerne til å sortere og avhende emballasjen på rett måte.

Som Grønt Punkt-medlem har Lilleborg merket produktene med denne logoen. Vederlaget som betales av medlemmene i Grønt Punkt, sikrer finansiering av returordninger, innsamling og gjenvinning av ulike typer emballasje.

Avfallsreduksjon som et miljømål for Pierre Robert

For å redusere miljøbelastningen velger Pierre Robert Group gjenvinnbar emballasje på en rekke produkter.

Gjennom et bevisst valg av emballasje har Pierre Robert Group (PRG) et mål om å redusere selskapets totale miljøpåvirkning. Avfallsreduksjon er ett av tre overordnede miljømål for selskapet, og PRG prioriterer derfor så langt det er mulig å pakke tekstilprodukter i papp- eller plastemballasje som kan gjenvinnes via etablerte returordninger fra Grønt Punkt.

73 prosent av emballasjen som blir returnert gjennom Grønt Punkts retursystem, går til materialgjenvinning. Dette medfører reduserte utslipp av klimagasser, lavere energiforbruk og flere andre positive miljøeffekter (Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet 9.2012).

Dagligvarehandelen stiller andre krav for å vise frem produkter enn faghandelen. De siste årene har det derfor blitt mer utbredt for tekstilleverandører til dagligvarehandelen å benytte seg av plastforpakninger. Plastforpakningene skal vise produktene på en god og informativ måte i butikk, samtidig som emballasjen skal beskytte produktet best mulig. For å redusere miljøbelastningen velger PRG i størst mulig grad å benytte seg av gjenvinnbar plast.

- Å velge gjenvinnbare plasttyper er ikke bare miljøvennlig, men har også vist seg å gi en økonomisk gevinst i form av kostnadsbesparelser. Vi leter stadig etter nye materialer og emballeringsmetoder som reduserer miljøpåvirkningen, sier Margreth Vikanes, CSR og kvalitetssjef i PRG.