Lyst til å gjøre en ekstra innsats for miljøet?

15.05.2017 | Nyhetsbrev

Da kan dette være muligheten du har ventet på. Plastretur AS inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker å gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt.

Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje. Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Nå nærmer årets andre søknadsfrist seg - 15. juni 2017.

For å kvalifisere til å få støtte må prosjektet enten bidra til forebygging eller opprydding av plastforsøpling, kunnskapsoppbygging rundt plastforsøplingsproblematikk eller bidra til økt plastgjenvinning.

Det er mulig å søke på to ulike prosjekttyper, enten dugnadsprosjekter mellom 5000 og 25 000 kroner, eller mer omfattende prosjekter som vil koste mer enn 25 000 kroner. Alle søknader vil bli behandlet av et prosjektråd. Utbetaling vil normalt skje etter gjennomført prosjekt.

For at søknaden skal komme i betraktning må søknadsskjema fylles ut. Les tildelingskriteriene nøye før du søker. Prosjekter som får støtte må også dokumenteres på prosjektets Facebook-side. På denne siden finner du også en rekke flotte bilder fra de ulike aktvitetene rundt om i landet.

Hvis du/dere har behov for mer informasjon send en e-post til prosjektsekretariatet ved miljoprosjekt@gpn.no.

Til nettsidene til Plastreturs miljøprosjekt.