demwmezuhj4rzqx6yjxf.jpg

Kvinnene tar ansvaret under kjøkkenbenken

Flere kvinner enn menn oppgir at de kildesorterer avfallet sitt. Er kvinner mer samvittighetsfulle og miljøopptatte enn menn, eller reflekterer tallene at kildesortering er kvinnenes ansvar i mange hjem?

SORTERER MER. I en undersøkelse svarer 78 prosent av kvinnene at de kildesorterer plastemballasjen sin. Bare 73 prosent av mennene gjør det samme. 

I anledning Kvinnedagen 8. mars har Grønt Punkt tatt et dypdykk i sine statistikker. Ifølge en omfattende spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI er det flere kvinner enn menn som kildesorterer avfallet sitt.

– Kvinner scorer generelt høyere enn menn i slike målinger, og det viser også våre historiske tall. Det virker som ting står litt stille. Mannen har kanskje i større grad enn tidligere inntatt kjøkkenbenken, men fremdeles er det ikke likestilling under kjøkkenbenken, påpeker Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Skjev likestilling i mange hjem

Professor og forskningskoordinator Randi Gressgård ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning hos Universitetet i Bergen tror svarene i undersøkelsen kan handle mer om manglende likestilling i hjemmet enn om lite miljøbevissthet blant menn.

– Det tyder på at kvinner tar mer ansvar for denne type oppgaver i husholdningen. Det er interessant i et likestillingsperspektiv, selv om vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner om kjønnsforskjeller fra et miljøperspektiv, sier hun.

I undersøkelsen fra Ipsos MMI svarer 78 prosent av kvinnene at de kildesorterer plastemballasjen sin, mens bare 73 prosent av mennene gjør det samme. 69 prosent av kvinnene oppgir at de kildesorterer drikkekartonger, mot 66 prosent av mennene.

Henger sammen med husarbeid

Seniorrådgiver Nina Johannesen i Likestillingssenteret viser til tidsbruksundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, der det fastslås at kvinner gjør mer husarbeid enn menn.

– Dermed vil det å kildesortere avfall i større grad være arbeidsoppgaver som kvinner utfører. Det tar også tid å innarbeide nye vaner, og det kan tenkes at kvinner tidligere enn menn tar opp de nye vanene ved kildesortering fordi de gjør mer husarbeid, sier Johannesen.

Hun understreker at forskjellene mellom kvinner og menn likevel ikke er spesielt store. – Det er altfor mange kvinner som heller ikke kildesorterer, mener Nina Johannesen.

(Av Henning Poulsen, Pressenytt)


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.