Krav til merking av engangs plastprodukter

Krav til merking av engangs plastprodukter

Fra juli 2021 blir det pålagt å merke enkelte plastprodukter.

Som kjent ble krav til merking av enkelte engangsprodukter i plast vedtatt av EU-kommisjonen rett før jul.

Kravet vil gjelde fra juli 2021 og Miljødirektoratet jobber nå med et forslag til endring av Avfallsforskriften hvor også dette skal inn.

Formålet er at tydelig merking av enkelte plastprodukter skal bevisstgjøre forbruker og dermed bidra til redusert forsøpling.

 

Likt i hele EU/EØS

I vedtaket i EU er det foreslått konkrete merker til de ulike produkttypene. Disse vil gjelde i hele EU og EØS og vil komme i tillegg til emballasjemerkene. 

Slik skal merkene se ut (med norsk tekst): 

Her kan dere lese mer om merkene og krav til farger, design og størrelse:

Engelsk versjon | dansk versjon

Grønt Punkt Norge vil når de norske versjonene er tilgjengelig, utvide emballasjemerking.no til for å gi våre medlemsbedrifter rettledning og tekst/symbol til nedlastning for de aktuelle produktene.

 

Klistremerker i en overgangsperiode

Miljødirektoratet opplyser at det er viktig at alle gjør seg kjent med kravene til merking, og gjør samtidig oppmerksom på at det i en overgangsperiode vil være tillatt å bruke klistremerker.

Merkekravene gjelder for sanitetsprodukter som bind og tamponger, våtservietter, tobakksprodukter med filtre og filtre til tobakksprodukter, og drikkebegre. Merkingen skal gi forbruker informasjon om riktig avfallshåndtering, at produktet inneholder plast og de negative miljøeffektene ved forsøpling og feil avfallshåndtering.

 


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje