Kraftig økning av innsamlet EPS

Kraftig økning av innsamlet EPS

Innsamlingen av EPS (populært kalt isopor) har økt kraftig fra 2018 til 2019. Are Magnus Adolfsen, prosjektleder for næringsliv i Grønt Punkt Norge, forklarer hvordan EPS samles inn og materialgjenvinnes.

Hvordan foregår innsamlingen av EPS?

Det er en klart mest innsamling fra næringslivet. Særlig fra fiskerisektoren er forbruket av EPS både stort og nødvendig. EPS er lett å frakte og isolerer fiskeprodukter på en god måte.

Når EPS’ en er brukt, sendes den til en innsamler som har en “skrue” eller "presse" som komprimatorene ofte kalles. Her blir materialet knust og presset sammen til store blokker, noe som gir en langt mer effektiv transport. Innsamleren selger materialet videre til en gjenvinner eller trader og rapporterer volumet til Grønt Punkt Norge. På bakgrunn av dette blir det betalt ut en støtte til innsamler.

Har vi grunn til å være fornøyd med innsamlingen i 2019?

Innsamling av EPS har økt betydelig fra 2018 til 2019, så vi har all grunn til å være godt fornøyd. Våre innsamlere og medlemmer gjør en flott jobb.

Hvor mye ble samlet inn i 2019 sammenlignet med året før?

I 2019 samlet vi inn 5353 tonn, og dette var en betydelig økning på nesten 1000 tonn sammenliknet  med året før. 

Flere innsamlere får støtte til prosessering av EPS. Hva er motivasjonen for denne støtten?

Det er viktig å ha en så god dekning over hele landet som mulig. Vi har relativt god oversikt over kapasiteten, så i de geografiske områdene hvor det har vært størst behov og utfordringer med å få levert EPS har vi tilbudt innsamlere ekstra støtte til å investere i en "presse".

Det skjer spennende ting på Vestlandet, fortell mer!

Ja, på Vestlandet er det satt i gang et prøveprosjekt. Vartdal Plast i Ørsta produserer EPS, og de har kunder over hele regionen som får denne levert. De leverer både til matbransjen, industri og bygg, som for eksempel isolasjonsplater til byggebransjen. Nå er det satt i gang et prøveprosjekt, hvor de tar med seg brukt EPS i retur fra gjenbruksstasjonene i de kommunene hvor Vartdal har kunder. Dette er et knakende godt eksempel på et kortreist sirkulært kretsløp hvor bransjen tar ansvar for den særskilte plastkvaliteten. Produsenten sikrer rett og slett nye råvarer etter å ha kjørt ut produkter til kundene sine, og flere får hentet EPS samtidig. En vinn - vinn situasjon!
Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.

* Vi har sommerferie frem til uke 32