To barn som kildesorterer plast

Kan vi lage emballasje som er enkel å kildesortere?

Design for gjenvinning har blitt et kjent begrep for mange, og vi ser stadig mer gjenvinnbar emballasje på markedet. Men kan vi også designe emballasjen så flere forbrukere velger å kildesortere den?

I 2021 startet forskningsprosjektet «Sustainable eaters: Consumers in a sustainable Norwegian food system» med Nofima i ledelsen. Sammen med en rekke partnere fra industri, offentlig sektor og ideelle organisasjoner skal prosjektet kartlegge hvordan forbrukernes valg og atferd har betydning for verdikjeden for mat, og hvordan de kan bidra til et mer bærekraftig norsk matsystem. (se fakta lenger ned for mer informasjon om prosjektet)

 

Hvordan påvirke forbruker?

Grønt Punkt Norge har påtatt seg å lede en del av forskningsprosjektet knyttet til resirkulering. Studien har som mål å både få flere forbrukere til å kildesortere matemballasje og at de sorterer den riktig.

I dag er det alt for mye gjenvinnbar emballasje som ikke blir resirkulert, fordi forbruker enten ikke vet hvordan den skal sorteres eller at de bevisst kaster den i restavfallet.

– Vi skal blant annet se på hvordan emballasjen kan designes så flere velger å kildesortere den, sier Johannes Daae i Grønt Punkt Norge.

Noe av det studien skal undersøke er hvordan ulike materialer oppleves for forbruker, hvor stor viljen er til å skille materialer fra hverandre, hvordan instruksjonene om kildesorteringen bør kommuniseres på emballasjen - både med tanke på emballasjemerker, men også informasjon om at emballasjen må være helt tom før den sorteres.

Studien ledes av Johannes Daae, men gjennomføres i samarbeid med Karlstad Universitet i Sverige, OsloMet, Nofima, Orkla og Norgesgruppen.

 

Fireårig prosjekt

«Sustainable eaters» er et fireårig prosjekt som har fått støtte fra Forskningsrådet.

Det er forsker Valérie Lengard Almli ved Nofima som er prosjektleder. I tillegg er blant annet Nibio, Norsus, Nortura, Orkla, Matprat, Matvett, NorgesGruppen, Mills, Rema 1000 og Loop blant deltakerne.

«Sustainable eaters: Consumers in a sustainable Norwegian food system»

  • Er et forskningsprosjekt ledet av Nofima samarbeid med 26 partnere fra forskning, industri, offentlig sektor og ideelle organisasjoner.
  • Gjennom fem arbeidspakker og eksempelstudier vil prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk matsystem. Målet er blant annet å kartlegge hvordan forbrukernes valg og atferd har betydning for verdikjeden for mat.
  • Prosjektdeltagerne skal utvikle strategier for redusert matsvinn, redusert bruk av plastmateriale i matemballasje, og bedre resirkulering.

Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje