Innsamlingsavtale med kommunene

30.03.2017 | Nyhetsbrev

Endringene i markedet for emballasje med pågående forskriftsarbeid har gjort at Grønt Punkt Norges innsamlingsavtaler med kommunene foreløpig ikke er landet.

Det pågår for tiden samtaler med Avfall Norges kommunegruppe om avtalene. Grønt Punkt Norge fortsetter å hente plastemballasje og kartongemballasje på nåværende premisser.

Status på de ulike avtalene
Grønt Punkt Norge har tre ulike avtaler med kommunene. Det er innsamlingsavtaler på henholdsvis plastemballasje og drikkekartong. Den tredje avtalen er med sentrale ettersorteringsanlegg a la ROAF.

Kommuneavtale for plastemballasje:
Nåværende avtale, som er forlenget en rekke ganger, gjelder inntil ny avtale er på plass. Ny avtale er utarbeidet og det pågår dialog med Avfall Norges lukkede kommunegruppe. Det er på bordet en del nye elementer som bla. å tillate plastprodukter, tillate plastemballasje fra skoler og barnehager samt å innføre en trappetrinns-modell for godtgjørelser for å motivere til økt innsamling. Dette er blitt godt mottatt hos kommunegruppen.

Grunnet markedssituasjonen med konkurranse må Grønt Punkt Norge redusere godtgjørelsene på plastemballasje både fra næring og husholdninger.

Kommuneavtale for drikkekartong og emballasjekartong
Det eksisterer en gammel avtale fra 2007 som er forlenget i forståelse med Avfall Norge en rekke ganger og med de samme prinsipper. Målsettingen er å lande en ny avtale som bedre regulerer drikkekartong, og (ny) emballasjekartong med ditto kvalitetsføringer. Utkast til avtale er i produksjon hos Grønt Punkt Norge, men vi er ikke kommet så langt at det er innledet dialog med kommunegruppen i Avfall Norge.

Avtale for sentrale ettersorteringsanlegg (SEA)
Det er per i dag kun ROAF som er kommet i drift med slikt anlegg. Likevel er vi i prosess med en ny avtale gjeldende for alle slike anlegg, basert på dialog og erfaringer som er gjort hos ROAF. Når denne avtalen er ferdig, vil den bli distribuert til de regioner som planlegger etablering av SEA. Dette gir prosjekteringen av anleggene en bedre forutsetning i og med at Grønt Punkt Norge skisserer langsiktighet og forutsigbarhet i disse avtalene.