jorda sett fra verdensrommet

I dag har vi brukt opp jordas ressurser for 2020

Det er tre uker senere enn i fjor. Full stopp i flytrafikk og nedstenging av samfunn på grunn av korona-viruset er årsaken.

22. august er årets globale ressurser for 2020 brukt opp. Det viser den årlige rapporten til organisasjonen Global Footprint Network.

De siste årene har jordas overforbruksdag kommet tidligere og tidligere. I 1993 ble den beregnet til 21. oktober, ti år senere til 22. september og i 2019 kom den allerede 29. juli. I år kommer den senere, men likevel slår rapporten fast at vi bruker jordas ressurser som om vi bodde på 1,6 jordkloder.

 

Verden i “lockdown”

Selv om det er skremmende at årets ressurser er brukt opp over fire måneder før årsskiftet, kommer årets overforbruksdag tre uker senere enn i fjor. Det er en direkte konsekvens av korona-pandemien, ifølge rapporten.

– Selv om koronapandemien og nedstengningene verden rundt har dyttet denne datoen frem, er ikke dette en gladsak. Vi er i en naturkrise, og vi er nødt til å redusere den negative påvirkningen vi mennesker har på naturen og artene som lever i den. Det må skje gjennom system- og atferdsendringer som er bærekraftige over tid, ikke ved at samfunnet stopper opp. Mennesker er også en del av naturen og skal leve i den, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond til Grønt Punkt Norge.

Karoline Andaur i WWF

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF. 

Bruk og bruk igjen

Global Footprint Network skriver at nedgang i avskoging og CO2-utslipp fra forbrenning av fossilt brensel er de viktigste driverne bak det historiske skiftet i den langsiktige økningen av menneskehetens fotavtrykk.

– Vi kan håpe at denne krisen vi har stått i siden mars har påvirket mange til å endre livsstil. Hvis alle blir litt flinkere til å prioritere flyreisene sine, velge sykkelen eller beina når de kan og ikke minst velge å kildesortere avfallet sitt hver eneste dag , så kanskje vi kan få en positiv utvikling den dagen korona-viruset ikke stenger ned så mye av samfunnet, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Graf over tidligere overforbruksdager

 

For Grønt Punkt Norge er det viktig å oppfordre til å bruke ressursene våre igjen og igjen.

– Som Global Footprint Network påpeker så må forbrenning av fossilt brensel ned. Kaster vi plastemballasje i restavfallet, som i all hovedsak er laget av fossil råvare, går denne til forbrenning uten å bli brukt flere ganger. Vi må derfor endre måten vi tenker på fra bruk og kast, til bruk og bruk igjen, sier Røine.

Global Footprint Network har også beregnet når verdens ressurser hadde blitt brukt opp dersom alle levde som vi gjør i Norge. Da hadde dagen kommet allerede 18. april.

 

Oversikt over enkelte lands overforbruksdager

Jordas overforbruksdag (Earth overshoot day)


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.