Hvor gikk plastemballasjen fra norske husholdninger i 2016

25.09.2017 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt Norge følger nøye med på hvor den innsamlede plastemballasjen fra norske husholdninger blir materialgjenvunnet.

Grønt Punkt Norge følger nøye med på hvor i verden den innsamlede plastemballasjen fra norske husholdninger blir materialgjenvunnet. Dette gjør vi som en del av vårt kvalitetssikringsarbeid og rapporteringen vi gjør til myndighetene.  

Vi har samlet inn informasjon om alle de ulike utsorterte plastfraksjonene og har vi har derfor en god og detaljert oversikt. I 2016 samlet Grønt Punkt Norge inn i overkant av 30.000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger, hvorav 24.000 tonn ble utsortert til materialgjenvinning. Av dette ble 99,7 % materialgjenvunnet i Europa, hovedsakelig i Tyskland (74 %), Belgia (14 %) og Storbritannia (4 %). Per i dag er det ingen i Norge som materialgjenvinner emballasje fra norske husholdninger.