Hvor gikk den innsamlede plastemballasjen fra norsk næringsliv i 2016?

28.09.2017 | Nyhetsbrev

Visste du at ca 2/3 av den innsamlede folien i Norge gjenvinnes i Folldal? Og at nær halvparten av all EPS gjenvinnes i Rogaland? Eller visste du at næringsplast fra Norge stort gjenvinnes i Europa?

Grønt Punkt Norge gjorde større endringer i de innsamlingsavtaler som løper nå for å ha sporbarhet og kontroll på varestrømmene fra norske innsamlere. Blant annet skal det søkes særskilt og dokumenteres godt dersom en innsamler vil benytte trader fremfor å sende direkte til EuCertPlast-sertifiserte gjenvinnere.

 

Dette har gitt oss god kunnskap om hvilke land og hvilke gjenvinnere som mottar de ulike plastfraksjonene. Dette er gjorti som en del av vårt kvalitetssikringsarbeid og rapportering til myndighetene.

 

Innhenting og sammenstilling av data fra gjenvinnere og tradere er en møysommelig jobb. Vi har skaffet oss god og detaljert oversikt over alle de innsamlede plastfraksjonenes sted for gjenvinning. I 2016 ble det samlet inn omkring 47.000 tonn plastemballasje fra norsk næringsliv gjennom Grønt Punkt Norge, og nær sagt alt ble materialgjenvunnet. Av dette ble 88% materialgjenvunnet i Europa, hovedsakelig i Norge (48%) og Tyskland (20%). Øvrig plastemballasje ble materialgjenvunnet i Asia.

 

Plastfraksjonene som ble materialgjenvunnet i Norge var først og fremst folie (klar og farget) og rundballefolie. Denne plasten blir hovedsakelig benyttet til å lage poser og sekker av resirkulert materiale. EPS regranulat selges i det åpne markedet som PS-granulat.

På innsamlerdagen i slutten av oktober vil vi presentere dette i detalj. Velkommen dit!