Hva er egentlig 'Bioplast'?

Hva er egentlig 'Bioplast'?

Bioplast er plast laget av fornybare råvarer som sukkerrør, vegetabilske oljer og maisstivelse. I dagligtalen bruker vi gjerne betegnelsen ‘bioplast’ svært generelt, til tross for at fellesbetegnelsen rommer to forskjellige hovedgrupper.

Bioplast kan være bionedbrytbar (ofte kalt komposterbar), som betyr at den kan brytes ned til jord (avhengig av omgivelsene og temperatur). Samtidig kan helt “vanlig” plast nå lages av fornybare råvarer. Slik plast smeltes ned og gjenvinnes på samme måte som oljebasert plast, og kalles gjenvinnbar bioplast.

Gjenvinnbar bioplast og bionedbrytbar bioplast
Den gjenvinnbare bioplasten  kan være identisk lik plast laget av fossile råvarer - nettopp derfor kan den sorteres og gjenvinnes med annen plast. Bionedbrytbar plast, på den andre siden, kan ikke sendes inn i returordningene slik de fungerer per i dag. Fortsatt brukes fellesbetegnelsen ‘bioplast’ for begge.

 

 

Bioplastens to hovedgrupper: Nedbrytbare- og gjenvinnbare.

1.Nedbrytbar bioplast (bionedbrytbar)
Dette er en fellesbetegnelse som dekker spekteret fra lett nedbrytbar - til i praksis ikke nedbrytbar plast. Særlig punkt a. nedenfor gjør begrepet forvirrende, og i verste fall misvisende:

a) Ikke nedbrytbare i naturen eller vanlige industrielle prosesser som industrielle kompost- eller biogassanlegg

b) Kun nedbrytbare i industrielle prosesser som industrielle kompost- eller biogassanlegg

c) Nedbrytbare i «vanlig» kompost, dvs. at de brytes ned til CO2 + vann i løpet av 6 til 12 uker, litt som matavfall

2.Gjenvinnbar bioplast
Fornybare råvarer kan nå bli til plasttyper som LDPE, som for eksempel brukes i plastbæreposer og brødposer. De kan også bli til HDPE, PP og PET som er hardplast og blant annet brukes til rør, shampoo- og drikkeflasker, begere og lokk.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje